Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa năm 2023 (Phần 1)

Các hình thức khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân

Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

Nghị định 38/2021/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020 và quy định chi tiết các hình thức xử phạt, hình phạt chính. Các biện pháp xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với từng hành vi vi phạm quảng cáo. văn hóa và quảng cáo. Trong đó bao gồm các quy định cụ thể và chi tiết về việc bảo vệ di sản văn hóa.

Nội dung:

Di sản văn hóa được hiểu rộng rãi là những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Di sản được tạo thành từ những “kho báu” do thiên nhiên ban tặng, là kết quả của sự sáng tạo và bảo tồn của tổ tiên chúng ta qua nhiều thế kỷ. Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy định di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, theo đó:

• Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn liền với một cộng đồng, một cá nhân, đồ vật, không gian văn hóa gắn liền, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng. , không ngừng được tái hiện và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng lời truyền miệng. , truyền tải thủ công, biểu diễn và các hình thức khác.

• Di sản văn hóa vật thể bao gồm các sản phẩm vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia. Đối với những hành vi vi phạm cụ thể, pháp luật có thể quy định một hoặc nhiều khung hình phạt chính khác nhau.

Trong mỗi khung xử phạt, pháp luật có thể quy định một hoặc nhiều loại hình phạt chính. Nhưng khi áp dụng, mỗi hành vi vi phạm chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính, có thể kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục kèm theo. Trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ di sản văn hóa quy định tại Điều 20 Nghị định 38/2021/ND-CP, hình thức xử phạt chính là phạt tiền, đồng thời có các hình thức xử phạt bổ sung. Các biện pháp bổ sung và khắc phục như sau:

Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

1. Hình thức xử phạt bổ sung khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Các biện pháp trừng phạt bổ sung là các biện pháp trừng phạt áp dụng cho các biện pháp trừng phạt chính đối với một số hành vi nhất định nhằm củng cố và củng cố tác dụng của các biện pháp trừng phạt chính.

Nếu cá nhân, tổ chức không thuộc hình thức xử phạt chính thì cơ quan công quyền có thẩm quyền không thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với cá nhân hoặc tổ chức đó. Các hình thức xử phạt bổ sung áp dụng đối với hành vi vi phạm trong việc bảo vệ di sản văn hóa là: Tịch thu phương tiện vi phạm và bằng chứng vi phạm.

Về cơ bản, hai hình thức này giống nhau nhưng có đối tượng khác nhau, một bên là tịch thu giấy phép, một bên là tịch thu giấy chứng nhận và bản sao trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Sau khi tịch thu, đồ vật, tiền, tài sản, phương tiện liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp vi phạm hành chính nghiêm trọng do hành vi sai trái cố ý của cá nhân, tổ chức.

– Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi

  • Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia không đúng nội dung ghi trong giấy phép.
  • Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép theo quy định.

– Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi:

  • Tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung Bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa hoặc giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hoặc giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
  • Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia không đúng nội dung ghi trong giấy phép.
  • Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép theo quy định.
  • Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp.

Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

2. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động bảo vệ di sản thì phải áp dụng các biện pháp khắc phục sau:

2.1 Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thì bị buộc phải thực hiện.

Có thể hiểu, với biện pháp này, trước đó chủ thể đã thay đổi tình trạng hiện tại của đối tượng và khi sự thay đổi này cấu thành hành vi vi phạm hành chính thì phải quay lại tình trạng cũ như trước khi bị thay đổi do vi phạm hành chính.

  • Đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
  • Sử dụng trái phép di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

2.2 Buộc trả lại đất đã bị lấn chiếm

Trừ trường hợp đáp ứng đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số Luật Đất đai đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 7 Điều này.

Đất nằm trên các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh là đất được Nhà nước quy hoạch, trong khuôn khổ phát triển tổng thể kinh tế quốc dân. Loại đất này thường được quản lý chặt chẽ. Vì vậy, với việc lấn chiếm đất thuộc di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền còn áp dụng các biện pháp khắc phục trong đó có việc bồi thường đất lấn chiếm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook