Quy định biệt phái giáo viên như thế nào?

Quy định biệt phái giáo viên như thế nào?

Hiện nay, trong những trường hợp cần thiết, hay để thực hiện các nhiệm vụ thì giáo viên có thể được đi biệt phái. Vậy biệt phái giáo viên là gì? Biệt phái giáo viên được pháp luật quy định ra sao? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau đây nhé!

Quy định biệt phái giáo viên như thế nào?

Biệt phái viên chức là gì?

Căn cứ theo điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định về khái niệm viên chức: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”

Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

Như vậy, đối với giáo viên là viên chức thì việc biệt phái giáo viên phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biệt phái viên chức.

Trình tự thủ tục biệt phái viên chức

– Về thời gian, viên chức biệt phái có thời gian cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có thời gian biệt phái là không quá 03 năm. Pháp luật quy định khoảng thời gian biệt phái là 3 năm là khoảng thời gian hợp lí để đảm bảo cho viên chức hòa nhập và hoàn thành công việc tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mà mình được cử đi làm việc. Tuy nhiên trường hợp một số ngành, lĩnh vực đặc thù yêu cầu phải có thời hạn biệt phái dài hơn thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

– Về phân công nhiệm vụ, việc làm và quản lý đối với đối tượng được biệt phái. Đối với viên chức được cử biệt phái thì trong quá trình biệt phái này chịu sự  quản lí của cơ quan, đơn vị cử biệt phái và cơ quan, đơn vị tiếp nhận.

+ Đối với cơ quan, đơn vị  tiếp nhận khi tiếp nhận, khi viên chức trong thời gian biệt phái thì chịu sự phân công công  tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tiếp nhận. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận viên chức biệt phái có trách nhiệm phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với viên chức đó.

+ Đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái tiếp tục quản lý, theo dõi trong thời gian viên chức được cử đi biệt phái. Có nghĩa là kể cả trong khoảng thời gian biệt phái, viên chức không còn làm việc tiếp tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công cập cử đi nhưng vẫn phải chịu sự quản lý, theo dõi của cơ quan, đơn vị này.

Quy định biệt phái giáo viên

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

– Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Cần lưu ý, căn cứ theo Khoản 7 Điều 36 Luật Viên chức 2010 thì không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Thời hạn biệt phái giáo viên: Không quá 03 năm. Trường hợp một số ngành, lĩnh vực đặc thù yêu cầu phải có thời hạn biệt phái dài hơn thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Nội dung này được căn cứ theo Khoản 2 Điều 26 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Chế độ chính sách đối với viên chức giáo viên biệt phái

Theo quy định Khoản 5 Điều 26 Nghị định 29/2012/NĐ-CP có nêu: “Viên chức được cử đi biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6, Điều 36 Luật Viên chức 2010”. Cụ thể:

– Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

– Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

– Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Hiện tại, giáo viên hết thời hạn biệt phái tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa được luân chuyển về đơn vị cũ thì vẫn được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP; tuy nhiên quy định này đã bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 16 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Quy định biệt phái giáo viên như thế nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook