Quy định biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả về hoạt động nhiếp ảnh năm 2023

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe khi bán xe

Quy định biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả về hoạt động nhiếp ảnh

Quy định biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả về hoạt động nhiếp ảnh

Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, đã hết hiệu lực. Nghị định 158/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Phần mở đầu Nghị định 38 quy định chi tiết về các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với từng hành vi vi phạm, trong đó có quy định cụ thể, chi tiết. Thông tin chi tiết về hoạt động chụp ảnh.

Nội dung:

Điều 18, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh. Bao gồm hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi sẽ bao gồm hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả kèm theo.

Quy định biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả về hoạt động nhiếp ảnh

1. Hình thức xử phạt bổ sung với hành vi vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh

Các biện pháp trừng phạt bổ sung là các biện pháp trừng phạt áp dụng cho các biện pháp trừng phạt chính đối với một số hành vi nhất định nhằm củng cố và củng cố tác dụng của các biện pháp trừng phạt chính.

Nếu cá nhân, tổ chức không thuộc hình thức xử phạt chính thì cơ quan công quyền có thẩm quyền không thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với cá nhân hoặc tổ chức đó. Trong trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động chụp ảnh thì hình thức xử phạt bổ sung được quy định là tịch thu tang vật vi phạm.

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc bổ sung vào ngân sách nhà nước các đồ vật, tiền, tài sản, phương tiện liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, áp dụng đối với các vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.

Các hành vi sau đây, nếu vi phạm, ngoài hình thức xử phạt chính còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm với hành vi sửa chữa, tẩy xóa, bổ sung sửa đổi nội dung giấy phép trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh.

Việc triển lãm vi phạm ở đây là giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh. Vì vậy, ngoài hình thức xử phạt chính từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.

Quy định biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả về hoạt động nhiếp ảnh

2. Biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Trong trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động nhiếp ảnh, ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung nêu trên, một số hành vi nhất định có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục sau:

a. Buộc thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.

Buộc thu hồi giấy là một biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh, áp dụng đối với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh trong trường hợp đã được cấp

b. Buộc loại bỏ phần nội dung vi phạm ra khỏi triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.

Đây là một trong các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với hành vi:

– Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép.

– Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không đúng nội dung ghi trong giấy phép.

c. Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

Sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại là những thứ không có lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần của con người. Nếu bạn kinh doanh, sản xuất hàng hóa, sản phẩm hoặc phổ biến văn hóa phẩm giả mạo không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam thì bạn vẫn có thể bị xử phạt, hình thức xử phạt chính là phạt tiền kèm theo phạt tiền. biến mất khỏi thị trường tiêu dùng. Áp dụng đối với các hành vi vi phạm hoạt động nhiếp ảnh sau đây:

– Triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh thường bị cấm

– Sửa chữa hoặc ghép các tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của ảnh nhằm làm tổn hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

– Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh ở Việt Nam có nội dung kích động bạo lực; khiêu dâm và đồi trụy nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Sửa chữa hoặc kết hợp tác phẩm nhiếp ảnh để bóp méo nội dung hình ảnh nhằm xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa.

– Mua, bán, sử dụng, phân phối tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân.

Xin lỗi là việc cá nhân, tổ chức biểu hiện hối tiếc hay hối hận cho các hành động trong quá khứ mình đã làm và bản chất có thể gây ảnh hưởng đến người khác về cả vật chất, tinh thần. Trong các tình huống không chính thức, nó có thể gọi là nói lời xin lỗi. Mục đích của xin lỗi nói chung xin được tha thứ, hòa giải và khôi phục quan hệ giữa con người với nhau liên quan đến một hay nhiều tranh cãi.

Đối với hành vi sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xâm phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân thì phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này.

đ. Buộc cải chính thông tin sai sự thật.

Hành động đính chính này là một trong những cách buộc đối tượng phải đính chính thông tin mình đã đăng trước đó, khiến thông tin đó được đa số người dân nhìn thấy và tin tưởng, nhưng thực chất là sai lệch với thông tin chính thức. Người vi phạm buộc phải đăng tải những thông tin khác với nội dung thực tế để tránh gây nhầm lẫn trong cộng đồng và ảnh hưởng đến người tiêu dùng khác và những người có liên quan.

Sửa chữa hoặc ghép tác phẩm nhiếp ảnh nhằm xuyên tạc nội dung ảnh nhằm xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; Nếu xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa thì ngoài hình thức phạt tiền sẽ áp dụng biện pháp khắc phục này.

e. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Về tiêu chí chứng cứ vi phạm, nói một cách đơn giản là muốn bằng chứng biến mất khỏi thị trường và không tồn tại trên thực tế. Đối với các hành vi được tổ chức trái phép, các đồ vật của triển lãm hoặc trại sáng tạo là bằng chứng vi phạm. Như vậy, ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền, phải áp dụng biện pháp khắc phục đối với các hành vi sau:

Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không có giấy phép theo quy định.

Mang tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định;

g. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp như tiền, tài sản, giấy tờ, vật có giá trị có được do vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cam kết bổ sung vào ngân sách nhà nước, vào nước hoặc hoàn trả vật phù hợp; Bồi thường một khoản tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật, phương tiện đó bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thì bị buộc phải thực hiện. Trong trường hợp vi phạm hoạt động nhiếp ảnh, cụ thể là các hành vi sau đây, hình thức xử phạt chính là phạt tiền ngoài việc áp dụng biện pháp khắc phục này:

Mua, bán, sử dụng, phân phối tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả về hoạt động nhiếp ảnh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook