Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Các loại quỹ đầu tư chứng khoán hiện nay

Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Các loại quỹ đầu tư chứng khoán hiện nay

Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Có những loại quỹ đầu tư chứng khoán nào hiện nay? Luật Nam Sơn xin được giải đáp những thắc mắc này của bạn đọc trong bài viết dưới đây:

Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Các loại quỹ đầu tư chứng khoán hiện nay

Quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác.

Theo khoản 37 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 thì quỹ đầu tư chứng khoán là  quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản;

Trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

Đặc điểm của quỹ đầu tư chứng khoán

Quỹ đầu tư chứng khoán có một số đặc điểm sau đây:

– Luôn dành đa số vốn đầu tư của Quỹ để đầu tư vào chứng khoán.

Đặc điểm này phân biệt quỹ đầu tư chứng khoán với các loại quỹ đầu tư khác. Quỹ có thể xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và hợp lý theo quyết định của các nhà đầu tư nhằm tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. 

Ngoài việc chủ yếu đầu tư vào chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán cũng có thể tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực khác như góp vốn, kinh doanh bất động sản..

– Được quản lý và đầu tư một cách chuyên nghiệp bởi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Để đảm bảo công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tiến hành hoạt động đúng như mong muốn của các nhà đầu tư, quỹ đầu tư chứng khoán cần phải có một ngân hàng giám sát. Ngân hàng này sẽ thay mặt các nhà đầu tư để giám sát cũng như giúp đỡ quỹ đầu tư chứng khoán hoạt động đúng mục tiêu mà các nhà đầu tư đã đề ra, tránh tình trạng công ty quản lý quỹ tiến hành các hoạt động đi ngược lại lợi ích của nhà đầu tư.

– Có tài sản độc lập với tài sản của công ty quản lý quỹ và các quỹ khác do công ty này quản lý.

Sự tách bạch về tài sản giữa công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán nhằm đảm bảo công ty quản lý quỹ hoạt động quản lý vì lợi ích của các nhà đầu tư vào quỹ chứ không vì mục đích của riêng mình.

Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Điều 99 Luật chứng khoán 2019 quy định quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ đại chúng và quỹ thành viên. Trong đó:

– Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chng chỉ quỹ ra công chúng. Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng:

+ Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

+ Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chng chỉ quỹ đã chào bán rcông chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

– Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Các loại quỹ đầu tư chứng khoán hiện nay Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook