Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi năm 2022

Các trường hợp giám đốc thẩm trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi năm 2022

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 2 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

“Điều 2. Người cao tuổi

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.”

Căn cứ vào đó, người cao tuổi theo luật về người cao tuổi, được xác định là:

– Công dân Việt Nam: Người mang quốc tịch Việt Nam (dựa vào huyết thống và hoạt động nhập quốc tịch)

– Người từ đủ 60 tuổi trở lên: Người đã qua sinh nhật lần thứ 60.

Ví dụ: Một người sinh ngày 20/11/1961 thì ngày 20/11/2021 người này đủ 60 tuổi.

Quyền của người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, người cao tuổi có 09 quyền như sau:

– Được đảm bảo nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe: Con cháu người cao tuổi có trách nhiệm chăm sóc, đảm bảo các điều kiện về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Trong trường hợp người cao tuổi không có con cháu, không có thu nhập, không có khả năng lao động thì được Nhà nước hỗ trợ đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe.

– Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng Căn cứ vàoý muốn: Người cao tuổi có quyền quyết định sống với ai hoặc không sống chung với ai Căn cứ vàoý muốn. Đây cũng là quyền tự do cư trú của mỗi công dân.

– Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ Căn cứ vào quy định của Luật Người cao tuổi và quy định khác của pháp luật có liên quan: Được ưu tiên sử dụng các dịch vụ về y tế, dịch vụ cộng đồng và các dịch vụ khác mà pháp luật quy định. Ví dụ: Người cao tuổi không phải trả tiền vé xe buýt.

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Khái niệm quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Căn cứ vàoKhoản 1 Điều 7 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

Điều 7. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, từ thiện.

Căn cứ vào đó Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là một quỹ được thành lập nhằm phục vụ cho hoạt động xã hội, từ thiện, hướng đến người cao tuổi. Mục đích đóng góp và sử dụng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, giúp người cao tuổi có thể phát huy vai trò trong xã hội với nhiều tư cách (người lao động, người truyền kinh nghiệm,…). Nhìn chung, đây là một Quỹ tồn tại độc lập (không thuộc Quỹ khác) và do Hội người cao tuổi quản lý.

Việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, cũng giống như các Quỹ khác, phải đảm bảo được thực hiện Căn cứ vàođúng quy định của pháp luật, trong đó có pháp luật về người cao tuổi.

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Nguồn hình thành của quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 7 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi có 03 nguồn hình thành cơ bản, bao gồm:

– Đóng góp tự nguyện, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp cho Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên cơ sở tự nguyện, hợp pháp, đúng mục đích đóng góp phát triển Quỹ. Đây là nguồn hình thành cơ bản nhất của Quỹ, thể hiện tính chất xã hội, từ thiện của Quỹ này.

– Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước: Ngân sách Nhà nước hằng năm có trích ra một phần dành cho nhóm người cao tuổi, trong đó, một phần được đưa vào Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

– Các khoản thu hợp pháp khác: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được phát triển Quỹ thông qua các hoạt động đầu tư hợp pháp và các nguồn thu hợp pháp từ các hoạt động xã hội, thể thao, văn hóa mà Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức và thực hiện.

Như vậy, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là một Quỹ cơ bản, được thành lập và hoạt động hợp pháp cũng như được quản lý bởi chủ thể đáng tin cậy.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook