Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước năm 2023

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước năm 2023

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước năm 2023

Các đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức nhà nước, thực hiện hoạt động công. Là một khía cạnh tiếp cận cụ thể trong chức năng, nhiệm vụ được nhà nước giao. Vậy nhà nước thực hiện quản lý và vận hành  tài sản công như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước năm 2023

Tài sản công là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm:

– Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

– Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

– Tài sản công tại doanh nghiệp;

– Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước;

– Đất đai và các loại tài nguyên khác.

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước

Điều 35 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định về vấn đề này như sau:

(1) Về phương thức quản lý vận hành tài sản công bao gồm:

– Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công trực tiếp thực hiện quản lý vận hành tài sản công được giao quản lý, sử dụng;

– Cơ quan, đơn vị được giao quản lý khu hành chính tập trung thực hiện việc quản lý vận hành khu hành chính tập trung;

– Thuê đơn vị có chức năng thực hiện quản lý vận hành.

(2) Về nội dung quản lý vận hành tài sản công bao gồm:

– Đều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên tài sản công;

– Cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường và dịch vụ khác bảo đảm cho tài sản công hoạt động bình thường.

(3) Việc lựa chọn đơn vị có chức năng quản lý vận hành tài sản công trong trường hợp áp dụng phương thức quản lý vận hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Cơ quan nhà nước có tài sản công hoặc cơ quan, đơn vị được giao quản lý khu hành chính tập trung ký hợp đồng và thanh toán chi phí cho đơn vị quản lý vận hành tài sản công.

Theo đó, quy trình quản lý, vận hành tài sản công được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành

Hồ sơ quản lý về tài sản công

Việc lập và quản lý hồ sơ về tài sản công tại cơ quan nhà nước được quy định tại Điều 37 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 như sau:

– Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công và cơ quan, đơn vị được giao quản lý khu hành chính tập trung có trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ đối với tài sản được giao quản lý.

– Hồ sơ về tài sản công bao gồm:

+ Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản;

+ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và các báo cáo khác về tài sản;

+ Dữ liệu về tài sản tại cơ quan nhà nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook