Quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm năm 2022

Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 2022

Quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là một quỹ được thành lập bởi Bộ Tài chính, do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài (trừ doanh nghiệp tái bảo hiểm) đóng góp, để đảm bảo quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán và được trích lập theo tỷ lệ phần trăm trên phí bảo hiểm áp dụng đối với tất cả hợp đồng bảo hiểm.

Quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quản lý quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Việc quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Theo Điều 104 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

– Bộ Tài chính quản lý tập trung Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (tức chỉ có Bộ Tài chính được quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài dù có trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm cũng không có quyền quản lý này)

– Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm trở thành một Quỹ độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng. Các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện trích nộp vào Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm định kỳ và dưới sự theo dõi của Bộ Tài chính.

– Việc quản lý bao gồm hạch toán, quản lý, theo dõi riêng đối với từng loại hình bảo hiểm nhân thọ (bảo hiểm con người) và bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Theo đó, Bộ Tài chính phân công các bộ phận tham gia quản lý từng phần của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (theo từng mảng, phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện).

– Hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm bảo đảm an toàn vốn và đúng mục đích theo quy định của pháp luật (Bộ Tài chính đảm bảo hoạt động này được thực hiện đúng quy trình)

Quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Chủ thể thực hiện quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Bộ Tài chính là chủ thể quản lý tập trung Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, do là chủ thể quản lý doanh nghiệp bảo hiểm cũng như hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cũng như các hoạt động hỗ trợ cho các bên tham gia quan hệ bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, bên mua bảo hiểm).

Cũng nhằm đảm bảo hoạt động quản lý của Bộ Tài chính đối với các chủ thể trên, Bộ Tài chính là chủ thể quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ trích Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm đối với Nhà nước và bên được bảo hiểm.

Các trường hợp sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Theo Khoản 1 Điều 105 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 02 trường hợp sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm:

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mất khả năng thanh toán và đã áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán nhưng vẫn không khắc phục được, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm theo quyết định của Bộ Tài chính về việc chấm dứt áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán không không đủ khả năng chi trả cho các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đối với các chủ thể khác như người được bảo hiểm, Nhà nước, ngân hàng,…

Khi doanh nghiệp bị đặt ở nguy cơ mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp phải báo ngay với Bộ Tài chính và thực hiện các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán, nếu doanh nghiệp không thể tự mình phục hồi thì Bộ Tài chỉ định biện pháp phục hồi đối với doanh nghiệp (đồng thời doanh nghiệp bị đặt ở tình trạng kiểm soát đặc biệt).

Tuy nhiên, nếu sau khi đã áp dụng các biện pháp này mà doanh nghiệp vẫn không khắc phục được, đồng thời đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, thì doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm để thanh toán các nghĩa vụ đối với người được bảo hiểm.

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được sử dụng kể từ thời điểm Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản

Đây cũng là trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nhưng không thể khắc phục được, trong trường hợp này, khi Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản, doanh nghiệp phải tiến hành thanh toán các khoản nợ trong khả năng của mình, bao gồm sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm để thanh toán các nghĩa vụ đối với người được bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook