Quy định về quản lý ngân sách nhà nước năm 2023

Quy định về quản lý ngân sách nhà nước năm 2023

Quy định về quản lý ngân sách nhà nước năm 2023

Quản lý ngân sách nhà nước là công việc quan trọng do đó cần phải được thực hiện một cách cẩn thận. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ các quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

Quy định về quản lý ngân sách nhà nước năm 2023

Ngân sách nhà nước là gì?

Khoản 14 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định cụ thể về ngân sách nhà nước như sau:

“14. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.”

Quản lý ngân sách nhà nước là gì?

Quản lý ngân sách nhà nước là hoạt động của các chủ thể quản lý ngân sách nhà nước thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và các công cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của ngân sách nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu đã định. Quản lý ngân sách nhà nước thực chất là quản lý thu, chi ngân sách nhà nước và cân đối hệ thống ngân sách nhà nước.

Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Và tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng như sau:

– Tăng thẩm quyền, đi đôi với tăng trách nhiệm cá nhân, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của thủ trưởng đơn vị;

– Đơn giản hóa quy trình quản lý ngân sách nhà nước trong khâu kiểm soát chi, quyết toán chi ngân sách nhà nước;

– Khối lượng, số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, thời gian cung cấp, dự toán chi phí của nhiệm vụ, dịch vụ, sản phẩm phải bảo đảm tối thiểu bằng hoặc tốt hơn so với phương thức quản lý ngân sách nhà nước theo các yếu tố đầu vào;

– Giao Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn việc quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ.Nhiệm vụ của Bộ Tài chính về quản lý ngân sách nhà nước.

Đối tượng thực hiện quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Đối tượng thực hiện quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ là các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 163/2016/NĐ-CP, gồm:

– Xác định được khối lượng, số lượng, chất lượng, thời gian hoàn thành;

– Có cơ sở, căn cứ tính toán để lập và giao dự toán kinh phí theo tiêu chuẩn định mức kỹ thuật kinh tế, định mức chi tiêu hoặc giá trị của nhiệm vụ, dịch vụ, sản phẩm tương đương cùng loại được cung ứng trong điều kiện tương tự (bao gồm cả các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật);

– Phải có tiêu chí, cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực hiện;

– Có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan giao nhiệm vụ và cơ quan nhận nhiệm vụ về việc quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là những quy định của pháp luật về  quản lý ngân sách nhà nước.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook