Quan hệ lao động là gì? Quan hệ việc làm là gì? Mối quan hệ giữa quan hệ lao động và quan hệ việc làm.

quan-he-lao-dong-quan-he-viec-lam

Quan hệ lao động là gì? Quan hệ việc làm là gì? Mối quan hệ giữa quan hệ lao động và quan hệ việc làm.

quan-he-lao-dong-quan-he-viec-lam

Quan hệ lao động:

Khái niệm quan hệ lao động:

Khoản 5 Điều 3 Bộ luật lao động năm 2019 quy định: “Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể”.

Đặc điểm quan hệ lao động:

  • Chủ thể của quan hệ lao động là người lao động và người sử dụng lao động.
  • Trong quan hệ lao động, người lao động luôn phụ thuộc vào người sử dụng lao động.
  • Quan hệ lao động chứa đồng bộ các yếu tố kinh tế và xã hội. Biểu hiện của đặc điểm này đó là quan hệ lao động không chỉ liên quan đến việc làm, giải quyết việc làm, hạn chế thất nghiệp, bảo đảm đời sống của người lao động, giảm thiểu các tình trạng tệ nạn xã hội…mà còn liên quan đến nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Quan hệ việc làm:

Khái niệm quan hệ việc làm:

Là quan hệ xã hội được sắp lập để giải quyết và bảo đảm việc làm cho người lao động. Trong đó, nhà nước đóng vai trò quan trọng, với tư cách người quản lý phải thay mặt cho toán xã hội định hướng thị trường lao động phát triển như dịch vụ việc làm, thông tin thị trường lao động …

Các lĩnh vực hình thành quan hệ việc làm

– Nhà nước với công dân, tổ chức trong xác lập, thực hiện chính xác việc làm.

– Các trung tâm giới thiệu việc làm với người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

– Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động trong giải quyết đảm bảo việc làm theo cam kết các bên và quy định trong pháp luật lao động.

Mối quan hệ giữa quan hệ lao động và quan hệ việc làm:

Mối quan hệ giữa quan hệ lao động và quan hệ việc làm là quan hệ phát sinh và có liên quan trực tiếp với nhau; cái này bao hàm cái kia cái này là bản chất của cái

Kết hợp định nghĩa, quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn; sử dụng lao động; trả lương giữa người lao động; người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể.

Như vậy, quan hệ việc làm là quan hệ phát sinh của quan hệ lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về quan hệ lao động là gì, quan hệ việc làm là gì và mối liên hệ giữa quan hệ lao động và quan hệ việc làm. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook