Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

hon-nhan-gia-dinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai

Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

hon-nhan-gia-dinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai

Khái niệm:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, “yếu tố nước ngoài” trong quan hệ hôn nhân và gia đình được xác định trong cả Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và BLDS 2015. Theo đó, khoản 25 Điều 3 LHNGĐ 2014 đã xác định rõ quan hệ Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài “là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài”

Điều kiện:

Như vậy, có thể kết luận rằng, theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành, một quan hệ Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài nếu có một trong các dấu hiệu sau đây được thoả mãn:

Có ít nhất một bên chủ thể trong quan hệ là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Người nước ngoài ở đây được hiểu là người không có quốc tịch VN, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

+ Đối với người VN định cư ở nước ngoài, theo quy định của BLDS 2015, nhóm chủ thể này không còn được xem là nhóm chủ thể có yếu tố nước ngoài. Có thể hiểu rằng nhóm chủ thể người VN định cư ở nước ngoài được xem xét trong 2 trường hợp:

  •  Nếu họ còn quốc tịch VN thì phải đối xử như công dân VN
  • Nếu họ không còn quốc tịch VN, không phụ thuộc vào việc họ có quốc tịch nước ngoài hay không, họ sẽ được đối xử như người nước ngoài.

 Các bên đều là công dân Việt Nam nhưng quan hệ hôn nhân có căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài hoặc theo pháp luật nước ngoài.

Trường hợp các quan hệ Hôn nhân gia đình được xác lập mà căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài là những trường hợp có thể nhận biết được một cách đơn giản thông qua các thông tin cụ thể, trực tiếp, chẳng hạn việc kết hôn ở nước ngoài, việc ly hôn được thực hiện ở nước ngoài, hoặc quá trình nhận con nuôi được thực hiện ở nước ngoài,…

 Các bên đều là công dân Việt Nam nhưng quan hệ hôn nhân có tài sản liên quan đến quan hệ đó nằm ở nước ngoài.

Cần lưu ý rằng, mặc dù quan hệ Hôn nhân gia đình thường mang tính nhân thân và gắn liền với các giá trị và lợi ích nhân thân, tuy nhiên trong nhiều quan hệ Hôn nhân gia đình, yếu tố tài sản cũng là nội dung quan trọng cần xem xét. Trường hợp này có thể hiểu, các bên chủ thể có thể đều là công dân VN cư trú tại VN và căn cứ pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ xảy ra ở VN, nhưng tài sản tranh chấp hoặc liên quan trực tiếp đến quan hệ nằm ở nước ngoài.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook