Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Đây là các hoạt động cung ứng dịch vụ qua biên giới của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cá nhân, tổ chức, phù hợp với các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp này.

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm:

– Tính toán bảo hiểm

– Giám định tổn thất

– Tư vấn bảo hiểm

– Đánh giá rủi ro bảo hiểm

– Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

Ví dụ:

Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản qua biên giới.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn giao kết hợp đồng bảo hiểm qua biên giới.

Cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn bảo hiểm cho cá nhân Việt Nam qua biên giới.

Tại Việt Nam, việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới đòi hỏi các điều kiện nghiêm ngặt đến từ doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại việt nam

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải thực hiện thông qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam thì phải có Giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ Tài chính cấp.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, phải thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm thông qua các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm hoặc thành lập chi nhánh nước ngoài (văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh).

Riêng đối với trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm, phụ trợ bảo hiểm qua biên giới, doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc phải góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, trách nhiệm hữu hạn môi giới bảo hiểm tại Việt Nam để thực hiện hoạt động này.

Doanh nghiệp mới đã thành lập ở Việt Nam có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên 49% vốn điều lệ, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài phải góp ít nhất 49% vốn điều lệ để thành lập doanh nghiệp mới này tại Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải môi giới cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam cho các đối tượng:

– Doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

– Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài không được cung cấp dịch vụ bảo hiểm, phụ trợ bảo hiểm qua biên giới cho các cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài khác hoặc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Việt Nam.

Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài

Cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam. Tuy nhiên không được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cho các doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới cho các cá nhân, tổ chức không phải là doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam thì phải hợp tác với tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook