Quy định pháp luật về phương án phòng cháy chữa cháy năm 2023

phương án phòng cháy chữa cháy năm 2023

Quy định pháp luật về phương án phòng cháy chữa cháy năm 2023

Phương án phòng cháy chữa cháy năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

phương án phòng cháy chữa cháy năm 2023

Nội dung phương án chữa cháy

Phương án chữa cháy phải bảo đảm các yêu cầu và nội dung cơ bản sau:

– Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy;

– Đề ra tình huống cháy phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ khác nhau;

– Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy;

– Phương án chữa cháy phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời và được cấp có thẩm quyền phê duyệt lại khi có những thay đổi lớn về quy mô, tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy.

Trách nhiệm xây dựng và phối hợp xây dựng phương án chữa cháy

Có 02 loại phương án chữa cháy:

Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

Cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ (Phụ lục II) thuộc diện thực hiện tổ chức xây dựng Phương án chữa cháy của cơ quan Công an:

– Trưởng Công an cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy của cơ quan Công an đối với các cơ sở thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy;

– Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy của cơ quan Công an đối với các cơ sở còn lại (trừ các cơ sở đã được phân công cho trưởng Công an huyện) thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Như vậy, đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ sẽ phải thực hiện Phương án chữa cháy của cơ sở và Phương án chữa cháy của cơ quan Công an.

Phương án chữa cháy của cơ sở

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở đối với khu dân cư, cơ sở trong phạm vi quản lý theo Mẫu số PC 17 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP).

Như vậy, mọi cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy đều có trách nhiệm xây dựng Phương án chữa cháy của cơ sở.

Đối tượng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy

Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở.

Kể từ ngày 10/01/2021, Nghị định 136/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành, đã bổ sung quy định về quản lý phòng cháy chữa cháy cơ sở. Theo đó, một cơ sở phụ thuộc vào chi tiết hoạt động kinh doanh, quy mô mà sẽ thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã (Phụ lục IV) hoặc Cơ quan công an (Phụ lục III).

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về phương án phòng cháy chữa cháy năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook