Nguyên tắc áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan năm 2023

Nguyên tắc áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan

Nguyên tắc áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan năm 2023

Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan là ai? Nguyên tắc áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Nguyên tắc áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan

Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan

Theo khoản 1 mục 1 Thông tư liên tịch 94/2007/TTLT-BTC-BNV thì đối tượng và phạm vi áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan như sau:

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và công chức đã được xếp lương theo các ngạch công chức Hải quan, gồm: Kiểm tra viên cao cấp Hải quan, Kiểm tra viên chính Hải quan, Kiểm tra viên Hải quan, Kiểm tra viên Hải quan (Cao đẳng), Kiểm tra viên trung cấp Hải quan, Nhân viên Hải quan.

Nguyên tắc áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan

Nguyên tắc áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan theo khoản 2 Mục 1 Thông tư liên tịch 94/2007/TTLT-BTC-BNV như sau:

Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề Hải quan quy định tại mục 1 là những người được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh theo quy định của pháp luật.

Công chức được bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nào thì được hưởng phụ cấp ưu đãi quy định đối với ngạch hoặc chức danh đó.

Công chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức Hải quan cao hơn (nâng ngạch) mà tổng mức tiền lương cộng phụ cấp ưu đãi theo nghề Hải quan ở ngạch được bổ nhiệm thấp hơn tổng mức tiền lương cộng phụ cấp ưu đãi theo nghề Hải quan đã hưởng ở ngạch cũ thì:

Được bảo lưu phần chênh lệch giữa tổng mức tiền lương cộng phụ cấp ưu đãi theo nghề Hải quan đã hưởng ở ngạch cũ so với tổng mức tiền lương cộng phụ cấp ưu đãi theo nghề Hải quan ở ngạch mới cho đến khi được nâng bậc lương liền kề ở ngạch mới được bổ nhiệm.

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan theo khoản 1 Mục 2 Thông tư liên tịch 94/2007/TTLT-BTC-BNV như sau:

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Kiểm tra viên cao cấp Hải quan (mã số 08.049) được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Kiểm tra viên chính Hải quan (mã số 08.050) được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 15% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Kiểm tra viên Hải quan (mã số 08.051), Kiểm tra viên Hải quan (cao đẳng – mã số 08a.051) được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Kiểm tra viên trung cấp Hải quan (mã số 08.052), nhân viên Hải quan (mã số 08.053) được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối tượng không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan

Đối tượng không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan theo khoản 3 Mục 1 Thông tư liên tịch 94/2007/TTLT-BTC-BNV như sau:

Nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ việc hoặc được thuyên chuyển, điều động sang làm công việc khác không thuộc Tổng cục Hải  quan – Bộ Tài chính;

Được thuyên chuyển, điều động sang làm công việc khác và được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển ngạch (xếp lại ngạch, bậc lương) không thuộc một trong các ngạch công chức Hải quan;

Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Thời gian đi học tập trung trong nước từ 03 (ba) tháng liên tục trở lên;

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 (một) tháng liên tục trở lên;

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;

Thời gian bị đình chỉ công tác;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Nguyên tắc áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức Hải quan Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook