Photo sách để học có vi phạm bản quyền theo Luật Sở hữu trí tuệ 2022?

photo sách

Photo sách để học có vi phạm bản quyền theo Luật Sở hữu trí tuệ 2022?

photo sách

Hiện nay nhu cầu học tập ngày một tăng cao, điều đó xuất hiện rất nhiều trường hợp người đọc sách không sử dụng chính cuốn sách mà lại đem đi photo.  Việc photo sách vừa tiết kiệm tiền bạc, vừa dễ dàng sử dụng. Thế nhưng việc photo sách có vi phạm bản quyền? Quy định của luật sở hữu trí tuệ 2022 về vấn đề photo sách để học? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này.

Photo sách theo quy định pháp luật là gì

Photo hay sao chép được quy định tại khoản 10 Điều  Luật SHTT 2022 như sau: “Sao chép là việc tạo ra bản sao của toàn bộ hoặc một phần tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.”

Như vậy, việc photo/ sao chép cũng là một dạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo luật SHTT 2022

Photo sách để học có vi phạm bản quyền hay không?

Hiện nay theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 25 Luật SHTT 2022 quy định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả như sau:

a) Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép;

b) Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại;

e) Sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương mại, bao gồm sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo quản, với điều kiện bản sao này phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về thư viện, lưu trữ; sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứuhọc tập;

Sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để sử dụng liên thông thư viện thông qua mạng máy tính, với điều kiện số lượng người đọc tại cùng một thời điểm không vượt quá số lượng bản sao của tác phẩm do các thư viện nói trên nắm giữ, trừ trường hợp được chủ sở hữu quyền cho phép và không áp dụng trong trường hợp tác phẩm đã được cung cấp trên thị trường dưới dạng kỹ thuật số;

Như vậy, việc photo sách nhằm mục đích học tập sẽ thuộc trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Tuy nhiên nếu việc photo sách nhằm mục đích thương mại thì vẫn thuộc trường hợp bị xâm phạm quyền tác giả theo Luật SHTT 2022.

Bên cạnh đó tại điểm a Khoản 1 Điều 25 LSHTT 2022 có quy định “không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép”. Tức là bạn có thể sao chép bằng cách viết tay/ ghi âm/ hay bất cứ phương tiện khác ngoài thiết bị sao chép thì mới thuộc trường hợp không xâm phạm quyền tác giả. Nếu bạn sao chép/ photo sách theo quy định điểm a bằng thiết bị sao chép thì vẫn được coi là xâm phạm quyền tác giả.

Xử lý khi photo sách vi phạm pháp luật

Căn cứ Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP quy định hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm như sau:

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định mức phạt tiền:

2. Khung phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là khung phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5; Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Đối với cùng một hành vi vi phạm, khung phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần khung phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Photo sách để học có vi phạm bản quyền theo Luật Sở hữu trí tuệ 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook