Quyền và nghĩa vụ của các bên khi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Phòng vệ thương mại là gì?

Phòng vệ thương mại là biện pháp mà một nước sử dụng để tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hoá nhập khẩu với hàng hoá sản xuất trong nước thông qua hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá nhập khẩu bị bán phá giá, được trợ cấp tăng nhanh đột biến, gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Điều cần lưu ý là biện pháp tự vệ chỉ được áp dụng đối với hàng hoá, không áp dụng đối với dịch vụ, đầu tư hay sở hữu trí tuệ.

Quyền, nghĩa vụ của các bên yêu cầu và bên bị yêu cầu trong vụ việc phòng vệ thương mại

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, bên yêu cầu và bên bị yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại có các quyền sau đây:

– Tiếp cận các thông tin mà các bên liên quan khác cung cấp cho Cơ quan điều tra, trừ những thông tin được bảo mật sau: Bí mật quốc gia và bí mật khác theo quy định của pháp luật; thông tin mà bên cung cấp cho là mật và được Cơ quan điều tra chấp nhận đề nghị bảo mật thông tin.

– Gửi ý kiến về các dự thảo kết luận sơ bộ, kết luận cuối cùng, kết luận rà soát, kết luận điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày Cơ quan điều tra gửi dự thảo để lấy ý kiến.

– Kiến nghị Cơ quan điều tra gia hạn thời hạn cung cấp thông tin, gia hạn thời hạn trả lời bản câu hỏi điều tra.

– Yêu cầu bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 11 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

– Tham gia phiên tham vấn và trình bày quan điểm, cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc phòng vệ thương mại.

– Ủy quyền cho bên khác thay mặt mình tham gia quá trình giải quyết vụ việc phòng vệ thương mại.

– Yêu cầu Cơ quan điều tra tổ chức phiên tham vấn riêng các bên liên quan trong quá trình điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, rà soát biện pháp phòng vệ thương mại, điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với điều kiện việc tham vấn này không ảnh hưởng tới thời hạn điều tra, rà soát vụ việc. Yêu cầu này phải được lập thành văn bản.

– Khiếu nại, khởi kiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo quy định pháp luật về khiếu nại, khởi kiện của Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, bên yêu cầu và bên bị yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời những chứng cứ, thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến yêu cầu của mình.

– Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời những chứng cứ, thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

– Thi hành các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan không phải là bên yêu cầu/bên bị yêu cầu trong vụ việc phòng vệ thương mại

Các bên liên quan theo quy định tại Điều 74 Luật Quản lý ngoại thương 2017 không phải là Bên yêu cầu hoặc Bên bị yêu cầu trong vụ việc phòng vệ thương mại có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp thông tin trung thực và tài liệu cần thiết liên quan đến vụ việc điều tra phòng vệ thương mại theo quan điểm của mình hoặc theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

– Yêu cầu Cơ quan điều tra bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 11 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

– Tiếp cận thông tin về vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của Cơ quan điều tra, trừ những thông tin được bảo mật bao gồm: Bí mật quốc gia và bí mật khác theo quy định của pháp luật; thông tin mà bên cung cấp cho là mật và được Cơ quan điều tra chấp nhận đề nghị bảo mật thông tin.

– Tham gia phiên tham vấn và trình bày quan điểm, cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc phòng vệ thương mại.

Lưu ý: Các bên liên quan không phải nộp phí tham gia giải quyết vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Quyền và nghĩa vụ của các bên khi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook