Phó giám đốc có thể kiêm làm kế toán trưởng của công ty cổ phần hay không?

Phó giám đốc có thể kiêm làm kế toán trưởng của công ty cổ phần hay không?

Trong các doanh nghiệp, vấn đề về việc một người kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, có những chức vụ có thể kết hợp được với nhau nhưng có những chức vụ thì không? Điển hình trong bài viết này chúng ta đang tìm hiểu về Phó giám đốc doanh nghiệp có thể kiêm làm kế toán trưởng của công ty cổ phần hay không?

Phó giám đốc có thể kiêm làm kế toán trưởng của công ty cổ phần hay không?

Để trở thành kế toán trưởng công ty cổ phần cần những điều kiện gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 54 Luật Kế toán 2015 có quy định về điều kiện của kế toán trưởng như sau:

“Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.”

Và tại khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán 2015 có quy định về tiêu chuẩn của người làm kế toán như sau:

“Điều 51. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

…”

Như vậy, điều kiện để trở thành kế toán trưởng trong công ty cổ phần được quy định như sau:

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Phó giám đốc có thể kiêm làm kế toán trưởng của công ty cổ phần hay không?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định về những người không được làm kế toán như sau:

“Điều 19. Những người không được làm kế toán

..

3. Người đang làm quản lý, Điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

Và tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về người quản lý doanh nghiệp như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

24. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

…”

Người quản lý công ty thuộc đối tượng không được làm kế toán trong cùng một đơn vị kế toán bao gồm người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân

– Thành viên hợp danh

– Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên

– Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

– Cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, nếu trong điều lệ công ty có quy định phó giám đốc công ty cổ phần là người làm quản lý trong công ty cổ phẩn thì phó giám đốc công ty cổ phần không được kiêm làm kế toán trưởng của công ty.

Ngược lại, nếu trong điều lệ công ty không quy định phó giám đốc công ty cổ phần là người làm quản lý, điều hành thì phó giám đốc công ty cổ phần có thể làm kế toán trưởng của công ty nếu đáp ứng đủ các điều kiện của kế toán trưởng. 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Phó giám đốc có thể kiêm làm kế toán trưởng của công ty cổ phần hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook