Phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ trong những trường hợp nào?

Phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ trong những trường hợp nào?

Phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ trong những trường hợp nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ trong những trường hợp nào?

Những người nào có quyền tham gia bỏ phiếu trưng cầu ý dân?

Căn cứ quy định Điều 5 Luật Trưng cầu ý dân 2015 có quy định về người có quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân như sau:

“Điều 5. Người có quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền bỏ phiếu để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.”

Căn cứ quy định khoản 1 và khoản 2 Điều 25 Luật Trưng cầu ý dân 2015 có quy định về các trường hợp không được ghi tên, bị xóa tên, được bổ sung tên vào danh sách cử tri như sau:

“Điều 25. Các trường hợp không được ghi tên, bị xóa tên, được bổ sung tên vào danh sách cử tri

1. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

2. Người đã có tên trong danh sách cử tri nếu đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị kết án tử hình, phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

…”

Như vậy, người có quyền tham gia bỏ phiếu trung cầu ý dân là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân trừ các trường hợp sau:

– Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

– Người đã có tên trong danh sách cử tri nếu đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị kết án tử hình, phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri. 

Phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ trong những trường hợp nào?

Căn cứ quy định Điều 41 Luật Trưng cầu ý dân 2015 có quy định về phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ như sau:

“Điều 41. Phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ

1. Những phiếu trưng cầu ý dân sau đây là phiếu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ trưng cầu ý dân phát ra;

b) Phiếu không có dấu của Tổ trưng cầu ý dân;

c) Phiếu đánh dấu nhiều hơn một phương án được chọn theo quy định;

d) Phiếu bỏ trống tất cả các phương án;

đ) Phiếu có viết thêm nội dung khác.

2. Trường hợp có phiếu trưng cầu ý dân được cho là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ trưng cầu ý dân đưa ra để toàn Tổ xem xét, quyết định. Tổ trưng cầu ý dân không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu trưng cầu ý dân.”

Như vậy, những phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ là:

– Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ trưng cầu ý dân phát ra;

– Phiếu không có dấu của Tổ trưng cầu ý dân;

– Phiếu đánh dấu nhiều hơn một phương án được chọn theo quy định;

– Phiếu bỏ trống tất cả các phương án;

– Phiếu có viết thêm nội dung khác.

Lưu ý: Trường hợp có phiếu trưng cầu ý dân được cho là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ trưng cầu ý dân đưa ra để toàn Tổ xem xét, quyết định. Tổ trưng cầu ý dân không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu trưng cầu ý dân.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ trong những trường hợp nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook