Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự theo BLTTDS 2015

phien-toa-so-tham-vu-an-dan-su

Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự theo BLTTDS 2015

phien-toa-so-tham-vu-an-dan-su

Chủ thể tham gia:

Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đương sự trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

  • Nguyên đơn: gồm 2 loại: (1) nguyên đơn là cá nhân, tổ chức khởi kiện hoặc được cá nhân, tổ chức khác khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm; (2) nguyên đơn là cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo bệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng. Việc tham gia tố tụng của nguyên đơn mang tính chủ động hơn bởi nguyên đơn là người khởi xướng quá trình tố tụng bằng hành vi khởi kiện hay các hành vi tố tụng khác như thay đổi, bổ sung, yêu cầu khởi kiện, rút đơn khởi kiện,…
  • Bị đơn: là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm. Bị đơn tham gia tố tụng để trả lời về việc kiện nên việc tham gia tố tụng của họ mang tính bắt buộc chứ không chủ động như nguyên đơn.
  • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác để nghị và được Tòa án chấp nhận dưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

– Người yêu cầu giải quyết việc dân sự là người yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý làm căn cứ phát sinh quyền, nghĩa vụ về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự là người tuy không yêu cầu giải quyết việc dân sự nhưng việc giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc đương sự trong việc dân sự đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự.

– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Khác với người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có các quyền và nghĩa vụ TT độc lập, họ tham gia TT nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thông qua việc giúp đỡ, hỗ trợ đương sự về mặt pháp lý như: thu thập chứng cứ, soạn thảo các văn bản nộp cho Tòa án, tranh luận tại Tòa,.. Gồm: Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý;

– Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về lao động, công đoàn; Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích hoặc đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa ản, Viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an.

– Ngoài ra còn có người giám định, người làm chứng, người phiên dịch

Hội đồng xét xử 3 hoặc 5 theo Điều 63 BLTTDS 2015

Thư ký: Là người tiến hành tố tụng với nhiệm vụ hỗ trợ cho hoạt động xét xử của Tòa án. Nhiệm vụ, quyền hạn của thư ký được quy định tại Điều 51 BLTTDS 2015

Đại diện Viện kiểm sát: Là người tiến hành tố tụng được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự. Khi được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân công thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, Kiểm sát viên có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 58 BLTTDS 2015.

  1. Hoãn và tạm ngừng phiên tòa:
  hoãn phiên tòa (233) Tạm ngừng(259)
khái niệm Thay vì tổ chức phiên tòa ở thời điểm này sẽ tổ chức phiên tòa ở thời điểm khác vì 1 số căn cứ nhất định Phiên tòa đang diễn ra mà vì 1 số lý do mà tạm ngừng phiên tòa
Căn cứ Đ23, TTLT02/2016 259
Thẩm quyền HDXX HDXX
Thời hạn 1 tháng

có thể hoan nhiều lần

 

Không giới hạn thời gian (như thủ tục tranh tụng)

 

Văn bản giải đáp: NQ04/2017

Trình tự phiên tòa:

Thủ tục bắt đầu phiên tòa

trước khi khai mạc phiên tòa

khai mạc phiên tòa: Đ239 BLTTDS 2015

giải quyết các yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng

đương sự có quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu không: à có

đương sự thay đổi, bổ sung tòa án có bắt buộc phải chấp nhận thay đổi, bổ sung không?

Thủ tục tranh tụng:

Đ248- 262 BLTTDS 2015

Nghị án và tuyên án:

Nghị án: Đ264

Tuyên án: Đ267

Thủ tục sau phiên tòa:

Đ268,269 BLTTDS 2015

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn .

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook