Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư năm 2023

Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư

Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư năm 2023

Phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư là bao nhiêu? Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư

Phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư

Luật sư phải đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên của Đoàn Luật sư theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Mức phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 100.000 đồng/người/tháng (một trăm nghìn đồng/người/tháng).

Mức phí thành viên của Đoàn Luật sư là 150.000 đồng/người/tháng (một trăm năm mươi nghìn đồng/người/tháng).

Luật sư đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TPHCM.

Luật sư đóng phí thành viên của Đoàn Luật sư bằng hình thức nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Đoàn Luật sư do Đoàn Luật sư thông báo.

Luật sư đóng phí 06 tháng/lần để giúp cho việc quản lý, thống kê và niêm yết danh sách đóng phí cho thống nhất.

Việc đóng phí thành viên được hoàn thành chậm nhất vào ngày cuối cùng của kì đóng phí (ngày 30 tháng 6 dương lịch và ngày 31 tháng 12 dương lịch trong năm đóng phí).

Luật sư đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam bắt đầu từ ngày 01/01/2023.

Các Luật sư còn chưa nộp phí thành viên từ ngày 31/12/2021 trở về trước tiếp tục nộp về Đoàn Luật sư theo Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ ngày 14/12/2015. Mức phí thành viên là 200.000 đồng/người/tháng.

Theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm rà soát, đôn đốc các luật sư thành viên Đoàn mình đóng phí thành viên Liên đoàn và phí thành viên Đoàn Luật sư.

Định kỳ 06 tháng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Đoàn Luật sư thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tạp chí Luật sư Việt Nam và Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư danh sách luật sư đã nộp phí và luật sư chưa nộp phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên Đoàn Luật sư.

Định kỳ 06 tháng, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tổng hợp danh sách các luật sư thành viên chưa đóng phí thành viên Liên đoàn, thành viên Đoàn Luật sư và thông báo cho luật sư thành viên; gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam danh sách các luật sư chưa đóng phí thành viên Liên đoàn và phí thành viên Đoàn Luật sư từ 06 tháng trở lên chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 và 31 tháng 7 hằng năm.

Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư

Luật sư từ đủ 75 tuổi trở lên được miễn phí thành viên.

Luật sư thành viên vì lý do sức khỏe, bệnh tật, có hồ sơ bệnh án, không thể tham gia hoạt động hành nghề và có đơn xin miễn hoặc giảm phí thành viên thì có thể được xem xét miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư.

Một số loại phí khác

Phí tập sự hành nghề luật sư

Khi đăng kí tập sự hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư nộp một khoản phí cho Đoàn Luật sư.

Mức phí tập sự hành nghề luật sư cao nhất không quá 5.000.000 đồng/người (năm triệu đồng/người).

Hội nghị luật sư của Đoàn Luật sư căn cứ khung phí tập sự hành nghề luật sư nêu trên quyết định mức phí cụ thể của Đoàn Luật sư.

Phí gia nhập Đoàn Luật sư

Người được gia nhập Đoàn Luật sư nộp một khoản phí gia nhập cho Đoàn Luật sư.

Mức phí gia nhập Đoàn Luật sư cao nhất không quá 10.000.000 đồng/người (mười triệu đồng/người).

Hội nghị luật sư của Đoàn Luật sư căn cứ quy định về khung phí nêu trên quyết định mức phí gia nhập cho phù hợp với điều kiện cụ thể, thực tế của Đoàn Luật sư.

(Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook