Phí đăng ký sáng chế? Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Phí đăng ký sáng chế

Phí đăng ký sáng chế? Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Sáng chế là gì? Phí đăng ký sáng chế được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Phí đăng ký sáng chế

Sáng chế là gì?

Căn cứ khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về khái niệm sáng chế như sau:

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Đối tượng nào có quyền đăng ký bằng độc quyền sáng chế?

Căn cứ theo Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã quy định cụ thể những cá nhân, tổ chức sau đây có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế bao gồm:

– Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình.

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định.

– Sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước do Chính phủ quy định quyền đăng ký sáng chế.

– Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và phải được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Ngoài ra, những cá nhân, tổ chức nêu trên cũng có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

Theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ bao gồm:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Phí đăng ký sáng chế?

Căn cứ theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, chi phí đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế được quy định như sau:

Danh mục phí, lệ phí Mức thu 
Lệ phí nộp đơn 150.000 đồng
Lệ phí cấp văn bằng 120.000 đồng
Phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Phí thẩm định hình thức bằng 20% mức thu, phí thẩm định nội dung bằng 80% mức thu 900.000 đồng
Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu) 600.000 đồng
Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn) 160.000 đồng
Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn (mỗi đơn đăng ký) 160.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ đơn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (mỗi văn bằng bảo hộ) 230.000 đồng
Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định, giải quyết khiếu nại và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm đối với sáng chế cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ 600.000 đồng
Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp 120.000 đồng
Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp 120.000 đồng
Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ cho mỗi năm: – Năm thứ 1; Năm thứ 2: 300.000 đồng

– Năm thứ 3; Năm thứ 4: 500.000 đồng

– Năm thứ 5; Năm thứ 6: 800.000 đồng

– Năm thứ 7; Năm thứ 8: 1.200.000 đồng

– Năm thứ 9; Năm thứ 10: 1.800.000 đồng

– Năm thứ 11 – Năm thứ 13: 2.500.000 đồng

– Năm thứ 14 – Năm thứ 16: 3.300.000 đồng

– Năm thứ 17 – Năm thứ 20: 4.200.000 đồng

Phí kiểm tra sơ bộ về mặt hình thức đơn sáng chế quốc tế để nộp cho văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu quốc tế 300.000 đồng

 

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế  

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

Cách thức thể hiện thông tin;

Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

Giống thực vật, giống động vật;

Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

(Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Trên đây là những quy định của pháp luật về phí đăng ký sáng chế Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook