Chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô năm 2023

Chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô năm 2023

Chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô năm 2023

Chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô năm 2023

Bảo hiểm vi mô là gì?

Theo khoản 22 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bảo hiểm vi mô là bảo hiểm hướng tới các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô năm 2023

Theo quy định tại Điều 5 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023), quy định về chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm như sau:

Chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1. Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và các tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

2. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầu tư trở lại nền kinh tế, tái đầu tư, xây dựng thị trường bảo hiểm.

4. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện đối với việc triển khai và tham gia các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các sản phẩm bảo hiểm vi mô và các sản phẩm bảo hiểm vì mục tiêu an sinh, xã hội.

Theo đó, 03 chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô từ ngày 01/01/2023 bao gồm:

– Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

– Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầu tư trở lại nền kinh tế, tái đầu tư, xây dựng thị trường bảo hiểm.

– Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện đối với việc triển khai và tham gia các sản phẩm bảo hiểm vi mô.

Đồng thời, căn cứ theo khoản 1 Điều 145 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023), đối với sản phẩm bảo hiểm vi mô:

Việc triển khai và tham gia các sản phẩm bảo hiểm vi mô được Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thông qua một hoặc một số biện pháp quy định tại các điểm a, điểm b, điểm d và điểm e khoản 1 Điều 88 của Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể:

– Đơn giản hóa thủ tục hành chính;

– Tuyên truyền các chính sách bảo hiểm;

– Xây dựng cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm, giám định tổn thất, bồi thường bảo hiểm;

– Hỗ trợ một phần phí bảo hiểm, kinh phí hỗ trợ được bảo đảm từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook