Phân biệt hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng thuê khoán tài sản

Phân biệt hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng thuê khoán tài sản

Hợp đồng cho thuê tài sản và hợp đồng cho thuê khoán sản là hai khái niệm rất dễ nhầm lẫn bởi cả hai đều là hợp đồng dân sự mang những đặc điểm cơ bản nhất của hợp đồng dân sự. Tuy nhiên hai loại hợp đồng này cũng có những đặc điểm rất riêng biệt. Bài viết sau đây của Luật Nam Sơn sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc về vấn đề này.

Phân biệt hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng thuê khoán tài sản

Khái niệm

Điều 472 Bộ luật dân sự 2015 quy định Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Điều 483 Bộ luật dân sự 2015 quy định Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

Điểm giống nhau

– Hợp đồng thuê khoán tài sản và hợp đồng thuê tài sản thông thường đều là hợp đồng dân sự mang những đặc điểm cơ bản nhất của hợp đồng dân sự.

– Hai loại hợp đồng trên đều dựa theo sự thỏa thuận giữa các bên.

– Bên thuê tài sản/Bên thuê khoán tài sản đều được quyền sử dụng tài sản thuê/thuê khoán.

Điểm khác nhau

Tiêu chí

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê khoán tài sản

Đối tượng

Có đối tượng là tài sản nói chung

=>Chủ yếu là tư liệu sinh hoạt

Phạm vi đối tượng hẹp hơn, bao gồm: Đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, súc vật, cơ sở sản xuất kinh doanh, tư liệu sản xuất cùng các trang thiết bị cần thiết khác.

=>Chủ yếu là tư liệu sản xuất

Mục đích

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hoặc khai thác công dụng của tài sản vào mục đích sản xuất Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. được từ tài sản.

 

Sử dụng tài sản thuê

Chỉ được khai thác công dụng của tài sản theo tính năng Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán.

Thời hạn thuê

Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê. 

Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

Thời hạn thuê khoán do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc có thỏa thuận nhưng không rõ ràng thì thời hạn thuê khoán được xác định theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh phù hợp với tính chất của đối tượng thuê khoán.

Xác định giá thuê

Giá thuê do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

Giá thuê khoán do các bên thỏa thuận; nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán là giá được xác định theo kết quả đấu thầu.

Hình thức hợp đồng

Do các bên thỏa thuận Bằng văn bản

Giao tài sản

Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên. Khi giao tài sản thuê khoán, các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán và xác định giá trị tài sản thuê khoán. 

Trường hợp các bên không xác định được giá trị thì mời người thứ ba xác định giá trị và phải lập thành văn bản.

Rủi ro

Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa. Trong thời hạn khai thác tài sản thuê khoán, bên thuê khoán phải bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

Hoa lợi, lợi tức

Nếu tài sản thuê là gia súc thì bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê Trong thời hạn thuê khoán súc vật, bên thuê khoán được hưởng nửa số súc vật sinh ra và phải chịu 1 nửa những thiệt hại về súc vật thuê khoán do sự kiện bất khả kháng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

Thanh toán tiền

Tiền thuê là tiền và được trả khi trả lại tài sản thuê Tiền thuê khoán có thể là hiện vật, tiền hoặc thực hiện 1 công việc. Trường hợp bên thuê khoán phải trả hiện vật theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác công dụng của tài sản thuê khoán thì phải trả vào thời điểm kết thúc thời vụ hoặc kết thúc chu kỳ khai thác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 Miễn giảm tiền thuê Bên thuê không được miễn giảm tiền thuê Khi giao kết hợp đồng thuê khoán, các bên có thể thỏa thuận điều kiện về việc giảm tiền thuê khoán; nếu hoa lợi, lợi tức bị mất ít nhất là một phần ba do sự kiện bất khả kháng thì bên thuê khoán có quyền yêu cầu giảm hoặc miễn tiền thuê khoán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng. Trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ mà việc khai thác đối tượng thuê khoán là nguồn sống duy nhất của bên thuê khoán và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên cho thuê khoán thì bên cho thuê khoán không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên thuê khoán phải cam kết với bên cho thuê khoán không được tiếp tục vi phạm hợp đồng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Phân biệt hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng thuê khoán tài sản Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook