Phân biệt tái bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm năm 2022

Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 2022

Phân biệt tái bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Phân biệt tái bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Phân biệt tái bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Hoạt động bảo hiểm sinh ra để bảo vệ người tham gia trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống. Tuy nhiên khi những rủi ro gây tổn thất quá lớn và vượt khỏi khả năng chi trả của công ty bảo hiểm thì họ cần đến một phương thức phân tán rủi ro khác để giảm bớt gánh nặng tài chính. Đó là lý do hoạt động tái bảo hiểm ra đời.

Tái bảo hiểm là nghiệp vụ khi một công ty bảo hiểm chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm với người được bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm khác. Doanh nghiệp bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm theo chỉ định của người được bảo hiểm, tối đa 90% mức trách nhiệm bảo hiểm.

Hiểu một cách đơn giản hơn là khi công ty bảo hiểm không còn đủ khả năng chi trả thì họ cần một bên khác chia sẻ rủi ro cùng. Vì được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên tái bảo hiểm luôn đi kèm với nghiệp vụ bảo hiểm gốc.

  Tái bảo hiểm Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
Căn cứ pháp lý Điều 9 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010 Điều 74 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000
Chủ thể tham gia Giữa các doanh nghiệp bảo hiểm:

– Bên tái bảo hiểm (doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm)

– Bên nhận tái bảo hiểm (doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm)

Giữa các doanh nghiệp bảo hiểm

– Bên chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

– Bên nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Đối tượng Trách nhiệm bảo hiểm Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng bảo hiểm
Trường hợp Không có trường hợp cố định – Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán

– Doanh nghiệp bảo hiểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể

– Theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện – Đối với doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài:

+ Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về khả năng thanh toán theo quy định pháp luật của nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính

+ Doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s hoặc Fitch, “B++” theo A.M.Best, “Baal” theo Moody’s hoặc các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác tại năm tài chính gần nhất so với thời điểm giao kết hợp đồng tái bảo hiểm

+ Trường hợp tái bảo hiểm cho công ty mẹ ở nước ngoài hoặc các công ty trong cùng tập đoàn mà công ty này không có đánh giá xếp hạng (như điều kiện thứ 2 đã nêu) thì doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải nộp Bộ Tài chính văn bản của cơ quan quản lý bảo hiểm nước ngoài nơi công ty nhận tái bảo hiểm đóng trụ sở chính xác nhận công ty nhận tái bảo hiểm ở nước ngoài bảo đảm khả năng thanh toán tại năm tài chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm

– Doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao đang kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao

– Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm

– Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải kèm theo việc chuyển giao các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến toàn bộ hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao

Bản chất Tái bảo hiểm thực chất là doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện dịch vụ bảo hiểm cho một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khác, hay một doanh nghiệp trở thành chủ thể tham gia bảo hiểm trong quan hệ bảo hiểm với một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khác. Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm thực chất là chuyển giao quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo hiểm trong các hợp đồng bảo hiểm (mà bên chuyển giao đã giao kết với bên mua bảo hiểm), cho một hoặc nhiều doanh nghiệp khác có đủ khả năng để thay thế vị trí bên nhận bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.

 

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Phân biệt tái bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook