Phân biệt quyết định hành chính và hành vi hành chính

Phân biệt quyết định hành chính và hành vi hành chính

Phân biệt quyết định hành chính và hành vi hành chính

Quyết định hành chính là gì?

Khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định: “Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.”

Quyết định hành chính là một dạng của quyết định pháp luật, nó là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực của nhà nước thông qua những hành vi của các chủ thể được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành theo một trình tự dưới những hình thức nhất định theo quy định của pháp luật, nhằm đưa ra những chủ trương, biện pháp, đặt ra các quy tắc xử sự hoặc áp dụng những quy tắc đó giải quyết một công việc cụ thể trong đời sống xã hội nhằm thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nước

Hành vi hành chính là gì?

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính quy định về khái niệm hành vi hành chính như sau: “Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.”

– Theo đó hành vi hành chính được hiểu là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật

– Ví dụ như: hoạt động hỏi cung của cơ quan điều tra, hoạt động xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm an toàn giao thông của cơ quan công an giao thông…

Phân biệt quyết định hành chính và hành vi hành chính

* Giống nhau: Quyết định hành chính, hành vi hành chính đều thuộc lĩnh vực hành chính nhà nước

* Khác nhau:

Căn cứ Quyết định hành chính Hành vi hành chính
Cơ sở pháp lý Khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 Khoản 3 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015
Khái niệm Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
Đặc điểm

 

– Quyết định hành chính mang tính quyền lực Nhà nước

– Mang tính pháp lý

– Mang tính dưới luật

– Được ban hành bởi nhiều chủ thể

– Có nhiều nội dung và mục đích phong phú, đa dạng

– Là sự tác động của chủ thể hành chính tạo nên một sự việc hành động trên thực tế
Phân loại – Căn cứ và tính chất pháp lý: Có quyết định hành chính chủ đạo, quyết định hành chính quy phạm, quyết định hành chính cá biệt.

– Căn cứ vào chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định: Có quyết định hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, quyết định hành chính của các bộ và cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền của các bộ và cơ quan ngang bộ banh hành, quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp ban hành, quyết định hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân do các cơ quan chuyên môn tại Ủy ban nhân dân ban hành và quyết định hành chính liên tịch.

Chỉ có hai loại là hành vi hành chính thực hiện và hành vi hành chính không thực hiện.
Ví dụ Quyết định giải quyết khiếu nại,… Cơ quan công an thực hiện việc hỏi cung,…

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Phân biệt quyết định hành chính và hành vi hành chính Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook