Phân biệt đại lý bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài năm 2022

Các trường hợp quân nhân bị tước quân tịch

Phân biệt đại lý bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài

Phân biệt đại lý bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài

Phân biệt đại lý bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài

  Đại lý bảo hiểm Chi nhánh nước ngoài
Căn cứ pháp lý Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019 Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
Định nghĩa Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam
Tư cách Cá nhân, tổ chức độc lập Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài
Lĩnh vực hoạt động Có thể hoạt động trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm Chỉ hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ
Điều kiện hoạt động – Đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm

+ Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

+ Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp

– Đối với tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm

+ Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp

+ Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

– Các điều kiện tương đương với các điều kiện của tổ chức nước ngoài tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, theo đó, doanh nghiệp thành lập chi nhánh nước ngoài phải thỏa mãn:

+ Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

+ Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam

+ Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

+ Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

– Doanh nghiệp bảo hiểm thành lập chi nhánh có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam

– Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh nước ngoài

– Doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam

– Nguồn vốn thành lập chi nhánh nước ngoài phải là nguồn hợp pháp và không được sử dụng tiền vay hoặc nguồn ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào

– Doanh nghiệp bảo hiểm có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

 

Trường hợp đặc biệt không được trở thành doanh đại lý bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài Có 03 trường hợp không được trở thành đại lý bảo hiểm:

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (theo pháp luật về tố tụng hình sự)

– Người đang phải chấp hành hình phạt tù (sau khi đã bị Tòa án kết án)

– Người bị Tòa án tước quyền hành nghề do phạm phải các tội theo quy định của pháp luật dẫn đến không được ký hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Không có quy định
Trường hợp chấm dứt hoạt động Chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo quy định trong hợp đồng đại lý bảo hiểm – Hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép mà không đề nghị gia hạn hoặc có đề nghị gia hạn nhưng không được tiếp tục gia hạn

– Tự nguyện giải thể, chấm dứt hoạt động nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ

– Bị thu hồi Giấy phép

– Mất khả năng thanh toán theo quyết định của Bộ Tài chính

– Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bị rút Giấy phép, hết thời hạn hoạt động hoặc bị giải thể, phá sản

 

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Phân biệt đại lý bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook