Phân biệt chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm năm 2022

Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 2022

Phân biệt chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Phân biệt chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Phân biệt chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm


Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm  
Căn cứ pháp lý Điều 26 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Điều 74 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000
Khái niệm Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là trường hợp bên mua bảo hiểm chuyển quyền và trách nhiệm của mình dưới tư cách “bên mua bảo hiểm” cho chủ thể khác, tức chủ thể này thay thế vị trí của “bên mua bảo hiểm”, trở thành bên mua bảo hiểm mới trong hợp đồng bảo hiểm. Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là hoạt động chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm hợp đồng, một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm này không thể tiếp tục thực hiện các trách nhiệm của bên nhận bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm

(có nguy cơ mất khả năng thanh toán; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể) hoặc theo thỏa thuận của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

 

Căn cứ – Thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm: Các bên thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng hợp đồng trong hợp đồng bảo hiểm như việc thông báo khi chuyển nhượng bảo hiểm (thời điểm, phương thức thông báo,…) hay phương thức trả lời chấp thuận chuyển nhượng, trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mà bên doanh nghiệp bảo hiểm có thể chấp thuận,…

– Quy định của pháp luật: Các bên trong quan hệ bảo hiểm là bên nhận bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) và bên được bảo hiểm (cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm) có thể thỏa thuận về việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm của bên mua nhưng vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc thỏa thuận chuyển nhượng giữa các bên giao kết hợp đồng hoặc giữa bên mua bảo hiểm và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm hay việc chuyển nhượng hợp đồng đều phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về dân sự và pháp luật khác liên quan.

 

Căn cứ thực tế đối với các trường hợp:

– Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán

– Doanh nghiệp bảo hiểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể

– Theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp bảo hiểm

Chủ thể tham gia – Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm (bên chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm)

– Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Giữa các doanh nghiệp bảo hiểm

– Bên chuyển giao hợp đồng bảo hiểm (Doanh nghiệp nhận bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm)

– Bên nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Điều kiện giao kết hợp đồng – Bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng: Việc thông báo bằng văn bản nhằm đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm biết được hoạt động chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm (tức là thay thế chủ thể ở vị trí bên mua bảo hiểm) trước khi thực hiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm.

– Doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng đó: Doanh nghiệp bảo hiểm là một bên giao kết của hợp đồng bảo hiểm, chấp thuận có nghĩa là đồng ý thay thế chủ thể còn lại – “bên mua bảo hiểm” trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu không có sự chấp thuận này thì bên mua bảo hiểm không được thực hiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm.

 

– Doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao đang kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao

– Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm

– Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải kèm theo việc chuyển giao các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến toàn bộ hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao

 

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Phân biệt chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook