Phân biệt chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

Bảng kê lâm sản là gì? Hồ sơ và thủ tục thực hiện xác nhận bảng kê lâm sản

Phân biệt chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm

Phân biệt chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm

Phân biệt chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm

Theo quy định của pháp luật, chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Như vậy, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Đơn vị này không có tư cách pháp nhân, vì thế không thể tự có khả năng huy động vốn và thực hiện các giao dịch, hợp đồng bảo hiểm với khách hàng. Mọi hoạt động của chi nhánh sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm về mặt pháp lý; đối với các nghĩa vụ và cam kết chi nhánh thực hiện.

Chi nhánh nước ngoài Văn phòng đại diện
Căn cứ pháp lý Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Điều 95 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
Định nghĩa Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài.
Trực thuộc doanh nghiệp Trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài Trực thuộc bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài nào (bao gồm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ)
Chức năng Chi nhánh nước ngoài thực hiện tất cả các chức năng theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, bao gồm cả chức năng kinh doanh, chức năng đại diện,… – Văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp để đảm bảo các lợi ích của doanh nghiệp

– Không thực hiện chức năng kinh doanh

Hoạt động Thực hiện hầu hết hoạt động nếu được ủy quyền, tuy nhiên không thực hiện các hoạt động điều hành nội bộ cho toàn bộ doanh nghiệp. – Làm chức năng văn phòng liên lạc

– Nghiên cứu thị trường

– Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các dự án do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tài trợ tại Việt Nam

– Các hoạt động khác phù hợp với pháp luật Việt Nam (dựa trên pháp luật về doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam)

Điều kiện thành lập, đặt ở Việt Nam – Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

– Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam

– Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

– Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

– Doanh nghiệp bảo hiểm đã hoạt động năm năm (05 năm) trở lên

– Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có quan hệ hợp tác với cơ quan, tổ chức Việt Nam

Giấy phép Giấy phép thành lập và hoạt động Giấy phép đặt văn phòng đại diện
Tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân nên có tài sản riêng, có nguồn vốn riêng Không có tư cách pháp nhân, hoàn toàn không có tài sản riêng.
Người đứng đầu Giám đốc (Tổng Giám đốc chi nhánh) Trưởng Văn phòng đại diện

 

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Phân biệt chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook