Phân biệt bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự

phan-biet-bi-hai-va-nguyen-don-dan-su

Phân biệt bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự:

BLTTHS năm 2015 đã có những thay đổi căn bản Bị hại và Nguyên đơn dân sự.

phan-biet-bi-hai-va-nguyen-don-dan-su

Khái niệm về bị hại và nguyên đơn dân sự:

  • Theo quy định tại Điều 62 BLTTHS 2015 quy định: “Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.”
  • Theo quy định tại Điều 63 BLTTHS 2015 quy định: “Nguyên đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại”

Phân biệt bị hại và nguyên đơn dân sự:

tiêu chí Bị hại Nguyên đơn dân sự
CSPL Điều 62, BLTTHS 2015 Điều 63, BLTTHS 2015
Tính chất thiệt hại Bị thiệt hại trực tiếp

VD:

– A đánh B. B được coi là bị hại.

– Trường Đại học A bị trộm đột nhập và bị mất 10 chiếc máy chiếu. Trong trường hợp này Trường Đại học A là bị hại.

Bị thiệt hại gián tiếp.

VD:

– A đánh B tại nhà C làm hư hỏng đồ đạc nhà C. C là người bị thiệt hại gián tiếp, nên sẽ được coi là nguyên đơn dân sự.

Tham gia tố tụng Được tham gia tố tụng ngay cả khi không có yêu cầu. Chỉ được tham gia tố tụng khi có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ví dụ đối với trường hợp A với B đánh nhau tại nhà C bên trên, C chỉ được coi là nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự nếu như C có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Quyền – Được quyền: Đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường

– Được quyền: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa.

– Được quyền: Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án

– Chỉ được quyền đề nghị mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường.

– Không có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa.

– Chỉ được quyền: Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về phần bồi thường thiệt hại

Nghĩa vụ – Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; trường hợp cố ý vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải;

– Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về phân biệt bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook