Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ năm 2022

Bội chi ngân sách nhà nước

Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

 

Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ (life insurance) là sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ nhằm bảo vệ tài chính cho người được bảo hiểm trước các rủi ro liên quan sức khỏe, thân thể và tính mạng.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường bao gồm các bên: Công ty bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng bảo hiểm…

Sau khi ký hợp đồng bảo hiểm, người tham gia sẽ đóng phí bảo hiểm một lần hoặc định kỳ với các định kỳ phí như hàng tháng/quý/nửa năm/năm để duy trì hiệu lực hợp đồng và đảm bảo các quyền lợi bảo hiểm. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra với người được bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người thụ hưởng theo đúng cam kết.

Nếu đến ngày cuối cùng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực mà không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi đáo hạn được hình thành từ phí bảo hiểm đã đóng cộng với các khoản lãi suất tích lũy trong suốt thời hạn hợp đồng.

Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

  Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ
Căn cứ pháp lý Khoản 12, Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Khoản 18 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000
Định nghĩa Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.
Các loại nghiệp vụ – Bảo hiểm trọn đời

– Bảo hiểm sinh kỳ

– Bảo hiểm tử kỳ

– Bảo hiểm hỗn hợp

– Bảo hiểm trả tiền định kỳ

– Bảo hiểm liên kết đầu tư

– Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

– Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không

– Bảo hiểm hàng không

– Bảo hiểm xe cơ giới

– Bảo hiểm cháy nổ

– Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu

– Bảo hiểm trách nhiệm

– Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

– Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

– Bảo hiểm nông nghiệp

Hợp đồng Hợp đồng bảo hiểm con người Hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự,…
Trách nhiệm của bên mua bảo hiểm Thông báo tuổi của người thụ hưởng:

– Việc thông báo tuổi được thực hiện bởi bên mua bảo hiểm và thực hiện trước khi giao kết hợp đồng, tức trong quá trình thỏa thuận để thực hiện hợp đồng

– Người được bảo hiểm có thể không phải là bên mua bảo hiểm, do đó, khi cung cấp thông tin, bên mua bảo hiểm phải cung cấp thông tin của người thụ hưởng tiền bảo hiểm (hoặc tiền bồi thường) khi xảy ra sự kiện bảo hiểm chứ không cung cấp thông tin của bên mua bảo hiểm.

– Nghĩa vụ thông báo tuổi nhằm xác định cơ sở tính phí bảo hiểm, do bảo hiểm nhân thọ có thời hạn bảo hiểm dựa trên tuổi của người tham gia bảo hiểm.

Cung cấp thông tin chính xác về tài sản, trách nhiệm của trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm:

– Việc cung cấp thông tin về giá trị tài sản, trách nhiệm được thực hiện trước khi giao kết hợp đồng

– Người được bảo hiểm là chủ sở hữu của tài sản hoặc là người có trách nhiệm cần được bảo hiểm

– Việc cung cấp thông tin nhằm xác định cơ sở tính phí bảo hiểm dựa trên giá trị tài sản và tính rủi ro của trách nhiệm cần được bảo hiểm.

 

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm – Không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm

– Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn

– Không phải thực hiện các quy định về an toàn theo pháp luật

– Không phải giám định tổn thất

 

– Được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm

– Được yêu cầu người thứ ba gây thiệt hại cho đối tượng được bảo hiểm bồi hoàn trong một số trường hợp (được bên mua bảo hiểm chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn)

– Phải thực hiện các quy định về an toàn theo pháp luật

– Có trách nhiệm giám định tổn thất trong trường hợp đối tượng bảo hiểm là tài sản

Phương thức trả tiền bảo hiểm/ bồi thường Trả cho người thụ hưởng Trả cho người được bảo hiểm hoặc người thứ ba bị thiệt hại (theo yêu cầu của người được bảo hiểm trong trường hợp bảo hiểm trách nhiệm dân sự)

 

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook