Điều kiện để phạm nhân được gặp vợ, chồng ở buồng hạnh phúc

Điều kiện để phạm nhân được gặp vợ, chồng ở buồng hạnh phúc năm 2023

Điều kiện để phạm nhân được gặp vợ, chồng ở buồng hạnh phúc

Buồng hạnh phúc trong trại giam là gì? Điều kiện để phạm nhân được gặp vợ, chồng ở buồng hạnh phúc được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Điều kiện để phạm nhân được gặp vợ, chồng ở buồng hạnh phúc năm 2023

Buồng hạnh phúc ở trại giam là gì?

“Buồng hạnh phúc” là một chủ trương mang tính nhân văn, được sử dụng như một phần thưởng dành cho những phạm nhân có nỗ lực cải tạo tốt trong quá trình cải tạo tại trại giam.

Buồng hạnh phúc là tên gọi chỉ một không gian riêng tại các trại giam, được bố trí để phạm nhân cải tạo tốt gặp vợ/chồng của mình.

Ở các trại giam khác nhau, buồng hạnh phúc có thể có các  tên gọi khác nhau, như: “Nhà 24h”, “Phòng hạnh phúc”, “Buồng vợ chồng”,…

Buồng hạnh phúc có thể hiểu là chế độ gặp vợ, chồng ở phòng riêng của phạm nhân. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự 2019 như sau:

Chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân

1. Phạm nhân được gặp thân nhân 01 lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ. Căn cứ kết quả xếp loại chấp hành án, yêu cầu giáo dục cải tạo, thành tích lao động, học tập của phạm nhân, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quyết định kéo dài thời gian gặp thân nhân nhưng không quá 03 giờ hoặc được gặp vợ, chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Phạm nhân được khen thưởng hoặc lập công thì được gặp thân nhân thêm 01 lần trong 01 tháng.

Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì 02 tháng được gặp thân nhân 01 lần, mỗi lần không quá 01 giờ.

 Điều kiện để phạm nhân gặp vợ/ chồng ở buồng hạnh phúc

về điều kiện để phạm nhân được gặp vợ, chồng tại buồng hạnh phúc được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 14/2020/TT-BCA:

Chế độ gặp của phạm nhân

1. Phạm nhân được gặp thân nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Phạm nhân có thể được kéo dài thời gian gặp thân nhân; gặp vợ, chồng ở phòng riêng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có ít nhất hai quý liền kề thời điểm gặp thân nhân được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp thân nhân được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên hoặc do yêu cầu của công tác giáo dục cải tạo thì có thể được kéo dài thời gian gặp thân nhân tại Nhà gặp phạm nhân nhưng không quá 03 giờ;

b) Có ít nhất hai quý liền kề thời điểm gặp thân nhân được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp thân nhân được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên thì có thể được gặp vợ, chồng ở phòng riêng không quá 03 giờ;

c) Có ít nhất bốn quý liền kề thời điểm gặp thân nhân được xếp loại tốt và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp thân nhân được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù tốt và được khen thưởng do có thành tích lao động, học tập theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì có thể được gặp vợ, chồng ở phòng riêng từ trên 03 giờ đến không quá 24 giờ;

Theo đó, phạm nhân khi thuộc các trường hợp trên mới có thể được vào phòng riêng gặp vợ, chồng.

Chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân

Căn cứ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự 2019 có quy định như sau:

Chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân

3. Khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư, tiền, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm. Đối với tiền, phạm nhân phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quản lý. Việc quản lý, sử dụng đồ vật, tiền của phạm nhân được thực hiện theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 28 của Luật này.

4. Phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi qua đường bưu chính không quá 02 lần trong 01 tháng. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận tiền, đồ vật mà thân nhân của phạm nhân gửi cho phạm nhân và bóc, mở, kiểm tra để phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Như vậy thân nhân có thể mang quà vào cho phạm nhân nhưng không được mang các đồ vật thuộc danh mục cấm. Ngoài ra quà cũng có thể gửi bằng đường bưu điện cho phạm nhân không quá 02 lần/tháng.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Điều kiện để phạm nhân được gặp vợ, chồng ở buồng hạnh phúc năm 2023 . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook