Nộp hồ sơ khai thuế 2021

Nộp hồ sơ khai thuế 2021

1. Phải nộp hồ sơ khai thuế dù không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

“3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

[…]

b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản”

Trước đây, tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tưu 156/2013/TT-BTC quy định:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế”

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook