Nội quy lao động và những điều cần biết năm 2022

quy-dinh-noi-quy-lao-dong-blld-2019

Nội quy lao động và những điều cần biết năm 2022

Nội quy lao động là một trong những văn bản quy định về tính kỷ luật tại nơi làm việc. Vậy nội quy lao động là gì? Được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Quy định về nội quy lao động 2022

Nội quy lao động là gì?

Nội quy lao động là một văn bản do người sử dụng lao động ban hành ra nhằm tạo ra và duy trì kỷ luật trong lao động của đơn vị và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của quá trình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, nội quy lao động cũng là cơ sở để xử lý kỷ luật đối với người lao động có hành vi vi phạm.

Nguyên tắc ban hành nội quy lao động

Khoản 2 Điều 118 BLLĐ năm 2019 quy định: Nội dung của nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Do vậy, trước khi ban hành nội quy, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của các chủ thể khác về những những nội dung đã quy định trong nội quy.

Nội dung cơ bản của nội quy lao động

Theo quy định tại khoản 2 Điều 118 BLLĐ 2019 quy định về nội dung cơ bản của nội quy lao động bao gồm các nội dung cơ bản sau:

  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  • Trật tự tại nơi làm việc
  • An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
  • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
  • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
  • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;
  • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động
  • Trách nhiệm vật chất
  • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Thẩm quyền ban hành nội quy lao động

Theo quy định tại khoản 1 Điều 118 BLLĐ 2019 quy định như sau: “Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.”

Do đó, những người sử dụng lao động từ 10 người trở lên sẽ có thẩm quyền ban hành nội quy lao động.

Việc ban hành nội quy lao động làm công cụ quản lý lao động trong đơn vị sử dụng lao động vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động . Việc ban hành nội quy lao động có ý nghĩa quan trọng, giúp người sử dụng lao động thiết lập và duy trì kỷ luật lao động trong đơn vị, từ đó thực hiện quyền quản lý lao động một cách hiệu quả.

Phạm vi ban hành nội quy lao động

Nội quy lao động bằng văn bản thông thường được ban hành ở những đon vị có sử dụng lao động tương đối nhiều và tương đối ổn định. Đối với những đơn vị sử dụng ít lao động và không ổn định thì không nhất thiết phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản. Điều 118 Bộ luật lao động năm 2019 đã quy định:

“người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản ”.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về nội quy lao động và những điều cần biết. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook