Nội dung hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa 2 CLB thể thao chuyên nghiệp trong nước?

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa 2 CLB thể thao chuyên nghiệp trong nước?

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa 2 CLB thể thao chuyên nghiệp trong nước? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa 2 CLB thể thao chuyên nghiệp trong nước?

Chỉ được thực hiện hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa 2 CLB thể thao chuyên nghiệp trong nước khi nào?

Theo Điều 47 Luật Thể dục, Thể thao 2006 quy định về chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp như sau:

“Điều 47. Chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp

1. Việc chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa hai câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trong nước được thực hiện bằng hợp đồng khi hợp đồng lao động của vận động viên chuyên nghiệp còn hiệu lực.

2. Việc chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Việt Nam và câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định về chuyển nhượng của liên đoàn thể thao quốc tế.

3. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp do liên đoàn thể thao quốc gia quy định phù hợp với pháp luật Việt Nam và các quy định của liên đoàn thể thao quốc tế mà mình là thành viên.”

Căn cứ trên quy định việc chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa hai câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trong nước được thực hiện bằng hợp đồng khi hợp đồng lao động của vận động viên chuyên nghiệp còn hiệu lực.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp do liên đoàn thể thao quốc gia quy định phù hợp với pháp luật Việt Nam và các quy định của liên đoàn thể thao quốc tế mà mình là thành viên.

Như vậy, có thể thấy nếu hợp đồng lao động của vận động viên chuyên nghiệp còn hiệu lực thì việc chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trong nước được lập thành hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp.

Khi đó, CLB thể thao chuyên nghiệp ký hợp đồng lao động với vận động viên chuyên nghiệp được phép chuyển nhượng vận động chuyên nghiệp của câu lạc bộ mình sang câu lạc bộ chuyên nghiệp khác theo quy định.

Lưu ý: Đối với việc chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Việt Nam và câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định về chuyển nhượng của liên đoàn thể thao quốc tế.

Hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa 2 CLB thể thao chuyên nghiệp trong nước phải tuân thủ yêu cầu nào?

Theo khoản 1 Điều 48 Luật Thể dục, Thể thao 2006 quy định về hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp như sau:

“Điều 48. Hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp

1. Hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.

…”

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa 2 CLB thể thao chuyên nghiệp trong nước?

Theo khoản 2 Điều 48 Luật Thể dục, Thể thao 2006 quy định về hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp như sau:

“Điều 48. Hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp

2. Hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp do các bên thoả thuận bằng văn bản, bao gồm những nội dung sau đây:

a) Đối tượng chuyển nhượng;

b) Các bên tham gia chuyển nhượng;

c) Hình thức và phạm vi chuyển nhượng;

d) Thời gian chuyển nhượng;

đ) Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;

e) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

g) Trách nhiệm và mức bồi thường của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;

h) Cơ quan giải quyết tranh chấp;

i) Các nội dung khác do các bên thoả thuận.”

Căn cứ trên quy định hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa hai CLB thể thao chuyên nghiệp trong nước do các bên thoả thuận bằng văn bản, bao gồm những nội dung sau đây:

– Đối tượng chuyển nhượng;

– Các bên tham gia chuyển nhượng;

– Hình thức và phạm vi chuyển nhượng;

– Thời gian chuyển nhượng;

– Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

– Trách nhiệm và mức bồi thường của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;

– Cơ quan giải quyết tranh chấp;

– Các nội dung khác do các bên thoả thuận.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Nội dung hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp giữa 2 CLB thể thao chuyên nghiệp trong nước? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook