Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

đầu tư quốc tế

Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đầu tư có điều kiện, ngành nghề thương mại nên chỉ có các công ty Việt Nam (thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam) mới được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản để được cấp  phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam: yêu cầu về vốn đăng ký (tối thiểu 05 tỷ đồng); điều kiện về người đại diện theo pháp luật; điều kiện về số lượng cán bộ nghiệp vụ; Cơ sở hạ tầng; thông tin điện tử.

Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quy định tại Điều 9 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bao gồm:

– Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Ký kết và thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những hoạt động kinh doanh cơ bản của các công ty dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công ty dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xúc tiến việc giao kết hợp đồng và thu  lợi từ hợp đồng với người lao động.

– Nghiên cứu phát triển thị trường lao động ngoài nước; Cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở nước ngoài: Việc nghiên cứu và phát triển thị trường lao động nước ngoài được thực hiện bởi các chuyên gia chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thị trường lao động nước ngoài (đáp ứng các điều kiện về chuyên môn, kinh nghiệm, ngoại ngữ).

Việc cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở nước ngoài cũng nhằm đảm bảo người lao động (khách hàng) được tiếp cận thông tin về hoạt động xuất khẩu lao động.

– Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Chế độ, chính sách đối với người lao động được quy định trong hợp đồng lao động của người lao động với người sử dụng lao động nước ngoài, hoặc của người lao động với doanh nghiệp dịch vụ.

– Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển dụng lao động: là hoạt động lựa chọn người lao động để thực hiện  công việc phù hợp với tiêu chuẩn của nước sở tại hoặc  người sử dụng lao động nước ngoài.

– Tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài: tổ chức đào tạo để người lao động có đủ năng lực đáp ứng  yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc  nước sở tại, sau đó người lao động mới được đi làm việc ở nước ngoài (nhất là đối với người lao động làm người giúp việc gia đình tại Nhật Bản và người giúp việc gia đình ở nước ngoài).

– Quản lý nhân sự; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Công ty phải có cán bộ chuyên môn để quản lý người lao động (giám sát người lao động, tránh  bỏ trốn đi làm việc trái pháp luật),

đồng thời, những người này cũng phải đảm bảo cho người lao động nhập cảnh vào nước sở tại cũng  được đối xử công bằng và được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp  đã thỏa thuận với công ty.

– Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Thanh lý hợp đồng trong trường hợp các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ cho nhau. Sau khi thanh lý hợp đồng, các bên không có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ nào với bên còn lại.

– Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước: Hỗ trợ giới thiệu trong trường hợp người lao động có yêu cầu, có mong muốn được giới thiệu việc làm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do đó, giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook