Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm năm 2022

công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài

Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy:

– Tư cách đại lý bảo hiểm được xác lập dựa trên hợp đồng đại lý bảo hiểm (hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm – chủ thể kinh doanh bảo hiểm với các cá nhân, tổ chức để các cá nhân, tổ chức này thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm)

– Hợp đồng đại lý bảo hiểm được giao kết trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của các bên.

Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Giới thiệu, chào bán bảo hiểm

Giới thiệu và chào bán bảo hiểm là các hoạt động được thực hiện trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, giao kết hợp đồng bảo hiểm trên thực tế là kết quả của quá trình giới thiệu và chào bán bảo hiểm cho các đối tượng khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ở đây, doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động này để phát triển khách hàng (bên mua bảo hiểm) cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Đích đến cuối cùng của hoạt động này vẫn là giao kết hợp đồng bảo hiểm, nên khi một chủ thể thông qua đại lý bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm thì đại lý bảo hiểm nhận được phần trăm doanh thu dựa theo quy định tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm

Hoạt động thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm trên thực tế cũng là hoạt động trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn là chủ thể giao kết hợp đồng bảo hiểm, không phải đại lý bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm không thực hiện giao kết hợp đồng, mà chuẩn bị hợp đồng bảo hiểm, địa điểm giao kết và các công tác thu xếp khác để doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, người được bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm là chủ thể thực hiện thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, tức là đại lý bảo hiểm không phải chủ thể có trách nhiệm giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm mà chỉ liên đới trách nhiệm trong việc thu xếp, sắp xếp trả tiền, bồi thường theo các phương thức phù hợp với thực tế.

Thu phí bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể giao kết nhiều hợp đồng bảo hiểm, tuy nhiên có thể gặp khó khăn trong việc thu phí bảo hiểm do các chủ thể mua bảo hiểm ở nhiều địa bàn, khu vực khác nhau. Trong khi đó, đại lý bảo hiểm là chủ thể có thể hoạt động ở nhiều địa bàn, khu vực.

Một doanh nghiệp bảo hiểm có thể có nhiều đại lý bảo hiểm hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau (miền nam, miền bắc, miền trung), nhiều tỉnh thành khác nhau. Điều đó dẫn đến lợi thế trong việc thực hiện hoạt động thu phí bảo hiểm của đại lý bảo hiểm.

Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm

Các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm có thể giao cho đại lý bảo hiểm thực hiện một số công việc nhằm thực hiện trách nhiệm hoặc quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook