Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài năm 2022

Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài

Theo Điều 95 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

Điều 95. Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài.

Theo đó:

– Khác với chi nhánh nước ngoài, Văn phòng đại diện chỉ được thành lập để thực hiện chức năng “đại diện” cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Theo đó, Văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp để đảm bảo các lợi ích của doanh nghiệp này và không thực hiện các hoạt động kinh doanh như chi nhánh nước ngoài.

– Giống với chi nhánh nước ngoài, Văn phòng đại diện cũng là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, và không có tư cách pháp nhân (không có tài sản riêng, không có con dấu riêng)

– Tuy rằng không thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải được cấp phép thành lập, chấm dứt hoạt động, hoặc thay đổi trụ sở bởi Bộ Tài chính.

Riêng doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cần đạt các điều kiện riêng để đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam, do Văn phòng đại diện là một bộ phận trực thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, việc thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện có khó quản lý hơn so với bản thân doanh nghiệp nếu không có sự đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

Căn cứ vào Điều 96 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm:

– Làm chức năng văn phòng liên lạc: Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam thực hiện chức năng liên lạc trong lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, Văn phòng đại diện có số điện thoại, số fax, email, địa chỉ liên lạc chính xác để các chủ thể khác có thể liên lạc với Văn phòng đại diện.

Văn phòng đại diện là nơi nhận được các thông báo, thông tin, thắc mắc của các chủ thể khác tại Việt Nam, các thông tin cần thiết được cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ở nước ngoài. Ngược lại, nếu doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cần liên hệ với chủ thể ở Việt Nam, Văn phòng đại diện có nhiệm vụ liên lạc và kết nối chủ thể này với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài.

– Xúc tiến xây dựng các dự án đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài: Hoạt động này bao gồm tìm hiểu thông tin cho việc thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; tiếp xúc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xây dựng dự án đầu tư; liên lạc với các chủ thể có quyền và lợi ích liên quan để thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư.

– Các hoạt động khác phù hợp với pháp luật Việt Nam (dựa trên pháp luật về doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam)

– Nghiên cứu thị trường: Văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, trong đó bao gồm thu thập thông tin về thị trường bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, xây dựng các hoạt động nghiên cứu đối với các chủ thể khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các chủ thể liên quan khác dựa trên các thông tin đó.

– Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các dự án do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tài trợ tại Việt Nam: Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện dự án do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tài trợ cũng bao gồm các nhiệm vụ tìm hiểu thông tin, tiếp xúc, liên lạc với các chủ thể có liên quan đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như hoạt động thực hiện dự án.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Văn phòng đại diện – Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook