Quy định về nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân

Nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân

Quy định về nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân

Khi quan hệ hôn nhân được thiết lập thì làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, trong đó bao gồm nghĩa vụ đối với các khoản nợ. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ đưa ra cách xác định nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân

Nợ chung, nợ riêng là gì?

 • Nợ chung là những khoản nợ phát sinh từ giao dịch của vợ chồng hoặc những khoản nợ đứng tên một trong hai bên vợ hoặc chồng sử dụng vì mục đích chung cho gia đình, con cái.
 • Ngược lại, nợ riêng được xác định là những khoản nợ không phát sinh từ giao dịch của vợ chồng hoặc/và không được sử dụng vì mục đích chung cho gia đình, con cái.

Cách xác định nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân

Không có quy định nào thể hiện tất cả các khoản nợ hình thành trong quá trình hôn nhân đều là nợ chung. Chỉ có một số khoản nợ thuộc trách nhiệm liên đới quy định tại Điều 27 LHNGĐ 2014 (nợ phát sinh để đáp ứng nhu cầu thiết yếu, nợ phát sinh từ trường hợp kinh doanh chung, hoặc khoản nợ là nghĩa vụ chung theo Điều 37, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm…) thì mới được xem là nợ chung.

Nợ chung

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, các khoản nợ phát sinh trong các trường hợp sau đây được xem là nợ chung của vợ chồng:

 • Từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
 • Vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
 • Từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
 • Từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
 • Bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Nợ riêng

Các khoản nợ do một bên tự ý xác lập thuộc các trường hợp sau:

 • Không nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
 • Không phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
 • Không để duy trì, không để phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
 • Không phải nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra theo quy định pháp luật;
 • Không phải thuộc trường hợp đại diện giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình.

Nguyên tắc giải quyết nợ trong thời kỳ hôn nhân

Nguyên tắc giải quyết nợ dựa trên nguyên tắc xác định nợ, cụ thể là:

 • Nếu khoản nợ được xác định là nợ chung thì dù xuất phát từ ý chí của một bên hay cả hai vợ chồng thì hai vợ chồng cùng phải trả;
 • Nếu khoản nợ được xác định là nợ riêng thì dù là nợ trước, trong hay sau thời kỳ hôn nhân thì người xác lập nên khoản nợ đó phải tự trả.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về cách xác định nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook