Người lao động có bắt buộc phải tham gia Công đoàn không?

Người lao động có bắt buộc phải tham gia Công đoàn không?

Người lao động có bắt buộc phải tham gia Công đoàn không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Người lao động có bắt buộc phải tham gia Công đoàn không?

Người lao động có bắt buộc phải tham gia Công đoàn không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

Tại điểm c khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động có quyền gia nhập tổ chức đại diện người lao động.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Lao động 2019, người lao động trong doanh nghiệp có quyền gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp (công đoàn cơ sở) theo quy định của Luật Công đoàn 2012.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, việc tham gia Công đoàn là một trong các quyền của người lao động. Do đó, pháp luật về lao động không bắt buộc người lao động trong doanh nghiệp phải tham gia Công đoàn.

Mức phạt hành chính khi công ty ép buộc người lao động tham gia Công đoàn?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 và điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

“Điều 6. Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

….

Điều 36. Vi phạm quy định về phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động tổ chức đại diện người lao động, bao gồm một trong các hành vi sau đây:

a) Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc, các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động;

b) Yêu cầu tham gia, không tham gia hoặc ra khỏi tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để được tuyển dụng, giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động;

c) Kỷ luật lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, không tiếp tục giao kết hợp đồng lao động, không gia hạn hợp đồng lao động hoặc chuyển người lao động làm công việc khác;

d) Cản trở, gây khó khăn liên quan đến công việc nhằm làm suy yếu hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc người sử dụng lao động nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.”

Như vậy, nếu công ty có hành vi ép buộc người lao động tham gia công đoàn để được tuyển dụng, giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Người lao động có bắt buộc phải tham gia Công đoàn không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook