Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

nhuong-quyen-thuong-mai

Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Khái niệm nhượng quyền thương mại là gì?

Nhượng quyền thương mại trong nước là việc thương nhân Việt Nam (bên nhượng quyền) cho phép thương nhân Việt Nam khác (bên nhận quyền) tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. Ngoài ra, bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

nhuong-quyen-thuong-mai

Điều kiện thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Thông báo hoạt động nhượng quyền thương mại với Sở Công Thương nơi thực hiện hoạt động nhượng quyền.

Ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

 Thủ tục thông báo với Sở Công Thương

Hồ sơ báo cáo cho Sở Công Thương bao gồm:

Thông tin về bên nhượng quyền: sơ đồ tổ chức bộ máy, thông tin về bộ phận phụ trách lĩnh vực nhượng quyền thương mại, kinh nghiệm của bên nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền,…

Các chi phí mà bên nhận quyền phải trả: loại, mức phí, thời điểm trả phí,…

Các nghĩa vụ tài chính khác của bên nhận quyền: phí quảng cáo, phí đào tạo,…

Đầu tư ban đầu của bên nhận quyền: địa điểm kinh doanh, trang thiết bị,…

Nghĩa vụ của bên nhận quyền phải mua hoặc thuê những thiết bị phù hợp với hệ thống kinh doanh do bên nhượng quyền quy định.

Nghĩa vụ của bên nhượng quyền: đào tạo,…

Mô tả thị trường của hàng hóa/dịch vụ được kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại,…

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng nhượng quyền,…

Thông tin về hệ thống nhượng quyền thương mại.

Báo cáo tài chính của bên nhượng quyền.

Các quy định về nghĩa vụ của các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại

Căn cứ tại Điều 287 Luật Thương mại 2005 có quy định:

– Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các nghĩa vụ sau đây:

+ Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;

+ Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;

+ Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;

+ Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;

+ Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Về nghĩa vụ của bên nhận quyền thương mại, căn cứ tại Điều 289 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể như sau:

– Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các nghĩa vụ sau đây:

+ Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;

+ Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;

+ Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;

+ Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;

+ Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về vấn đề liên quan đến Nhượng quyền thương mại. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook