Những trường hợp không trả tiền bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm con người năm 2022

Điều kiện thành lập công ty môi giới việc làm

Những trường hợp không trả tiền bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm con người

những trường hợp không trả tiền bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm con người

Hợp đồng bảo hiểm con người

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm

  1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, Căn cứ vào đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Do đó, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa hai người nhằm trao đổi quyền và nghĩa vụ của mình, một bên (bên mua bảo hiểm) đóng phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, một bên (công ty bảo hiểm) trả phí bảo hiểm có trách nhiệm bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm

Sự kiện được bảo hiểm là sự kiện pháp lý, khi xảy ra sự kiện đó người được bảo hiểm phải trả tiền cho người được bảo hiểm) được bảo hiểm một số tiền bảo hiểm hoặc bồi thường nhất định (trên cơ sở thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm). Bảo hiểm con người là một trong những loại hợp đồng bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019 không có quy định về khái niệm hợp đồng bảo hiểm con người, tuy nhiên, có thể hiểu rằng hợp đồng bảo hiểm là loại hợp đồng gắn liền với yếu tố con người, tức tính mạng, sức khỏe, giá trị vật chất gắn liền với thân thể con người.

Căn cứ vào đó, các đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người phải là các đối tượng gắn liền với thân thể của một cá nhân (không phải tổ chức) và không thể thay thế bởi một đối tượng khác, cũng khó có khả năng khắc phục nếu rủi ro gây nên hậu quả đối với các đối tượng này.

những trường hợp không trả tiền bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm con người

Các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không trả tiền bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 39 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong trường hợp sau:

Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực

Hành vi tự tử là hành vi làm chết người do gây tổn hại cho thân thể. Hai năm kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầu tiên hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực có thể được coi là khoảng thời gian cụ thể khi người được bảo hiểm giao kết hợp đồng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp không có ý định tự sát.

Ngược lại, người thụ hưởng có thể bị chết dưới tay người bảo hiểm nếu người được bảo hiểm chưa đóng phí bảo hiểm đầu tiên hoặc trong vòng hai năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Người được bảo hiểm chết hoặc bị dị tật vĩnh viên do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người được thụ hưởng

Đây là trường hợp đánh dấu việc giao kết hợp đồng bảo hiểm đơn trục lợi, vì người được bảo hiểm là chủ thể của sự kiện bảo hiểm, do đó người được bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho người thụ hưởng (có thể là người được bảo hiểm hoặc người khác đã thoả thuận bảo hiểm với chủ hợp đồng). Do đó, công ty bảo hiểm không có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp này.

Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình

Nếu một người bị kết án tử hình và bị kết án về tội mà người đó đã phạm thì việc thi hành án tử hình cũng do người đó có tội và do hành vi đó làm phát sinh hậu quả của tội phạm.

Bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo đảm tính mạng, sức khỏe và tuổi thọ cho những người có nguyên nhân khách quan, gặp rủi ro không vi phạm pháp luật nghiêm trọng, còn nếu bị kết án tử hình thì người đó có thể phải đối mặt với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, nếu người được bảo hiểm bị chết do thi hành án thì quyền lợi bảo hiểm sẽ không được chi trả cho người thụ hưởng.

những trường hợp không trả tiền bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm con người

Xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không trả tiền bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 39 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, nếu thuộc các trường hợp không trả tiền bảo hiểm, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm:

– Trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan: Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là số tiền doanh nghiệp bảo hiểm trả lại cho bên mua bảo hiểm khi hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ trước khi hết hạn hợp đồng (mà không phát sinh sự kiện bảo hiểm hoặc trong các trường hợp không được trả tiền bảo hiểm), được trích ra từ phí đóng bảo hiểm của bên mua bảo hiểm (nếu hợp đồng bị hủy bỏ trong 02 năm).

– Nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết Căn cứ vào quy định của pháp luật về thừa kế: Pháp luật về thừa kế được quy định Căn cứ vào Bộ luật dân sự và các văn bản có liên quan, Căn cứ vào đó, số tiền bảo hiểm của người mua bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán được coi là di sản của người chết.

Trường hợp ngoại lệ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 39 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác Căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ vào đó đây là trường hợp có các đặc điểm sau:

– Một người được bảo hiểm nhưng có nhiều người thụ hưởng.

– Những người thụ hưởng mà cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm không được trả tiền bảo hiểm.

– Một hoặc một số trong những người thụ hưởng này có hành vi cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, tuy nhiên số còn lại không có các hành vi này.

– Những người thụ hưởng không cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm thì vẫn được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn những trường hợp không trả tiền bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm con người.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook