Những thay đổi được chấp thuận sau khi doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại năm 2022

Những thay đổi được chấp thuận sau khi doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập

Những thay đổi được chấp thuận sau khi doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập

Vấn đề những thay đổi được chấp thuận

Sau khi  thành lập, công ty có thể thay đổi  nội dung giấy phép thành lập và hoạt động, nhưng phải lưu ý việc thay đổi này phải được sự chấp thuận của  cơ quan  cấp giấy phép thành lập là Bộ Tài chính. thành lập và quản lý một công ty. Vì vậy, ở đây, những thứ được chấp nhận thay đổi, được trình Bộ Tài chính để thay đổi nội dung, về cơ bản được coi là thay đổi, nhưng thực tế  được chấp nhận. hay không phụ thuộc vào tính hợp lệ của yêu cầu đính chính.

Nếu Bộ Tài chính xét thấy yêu cầu đã thoả mãn, Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản và gửi cho tổ chức bảo hiểm để trình bày yêu cầu thay đổi. Sau đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi theo phương thức quy định, tổ chức bảo hiểm phải công bố các nội dung thay đổi đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật (đồng thời thông báo cho Bộ Tài chính biết thời điểm thực hiện thay đổi. một thời gian chắc chắn).

Các nội dung thay đổi được bộ tài chính chấp thuận (bằng văn bản)

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 70 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, có các nội dung sau thay đổi được Bộ Tài chính chấp thuận:

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là nội dung quan trọng trong Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, xác định tư cách của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập. Thay đổi tên doanh nghiệp có thể do mong muốn của chủ thể sở hữu hoặc do có sự trùng lặp tên dẫn đến phải thay đổi. Hồ sơ đề nghị thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm:

– Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty về việc đổi tên doanh nghiệp.

– Văn bản đề nghị đổi tên doanh nghiệp theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

Hồ sơ này được nộp lên Bộ Tài chính và được giải quyết trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được đầy đủ hồ sơ.

Những thay đổi được chấp thuận sau khi doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập

Mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Việc mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có sự chuẩn bị về các điều kiện của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như sự chấp thuận của Bộ Tài chính về các nội dung trong hồ sơ đề nghị mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng địa diện.

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là một nội dung thay đổi có điều kiện, do nếu giảm vốn điều lệ thì doanh nghiệp phải đảm bảo số vốn điều lệ sau khi giảm vẫn cao hơn số vốn pháp định mà Nhà nước quy định đối với từng loại hình kinh doanh bảo hiểm. Do đó, khi tăng hay giảm vốn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp 02 loại hồ sơ đề nghị khác nhau.

Địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

Địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện là một trong những nội dung được quy định trong giấy phép thành lập, kinh doanh công ty, điều kiện  thành lập công ty bảo hiểm, chi nhánh, văn phòng đại diện thì người đại diện phải có quyền sử dụng. Đặt khu đất nơi đặt trụ sở chính, văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện. Do đó, khi chuyển đi thì  phải có quyền sử dụng đất đối với địa điểm đặt trụ sở chính / chi nhánh / văn phòng đại diện mới.

Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động

Nội dung quan trọng của giấy phép thành lập và hoạt động công ty là nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động. Việc công ty bảo hiểm không tuân thủ bản chất, phạm vi và thời hạn hoạt động của mình có thể dẫn đến việc công ty bảo hiểm bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động cũng như bị loại trừ khỏi việc tham gia các hợp đồng bảo hiểm mới. Do đó, nếu công ty không tiếp tục thực hiện nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động thì phải có văn bản thay đổi gửi Bộ Tài chính.

Những thay đổi được chấp thuận sau khi doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên là trường hợp vốn điều lệ của doanh nghiệp có sự thay đổi các chủ thể có quyền điều hành hoạt động của doanh nghiệp quá lớn, ảnh hưởng đến hoạt động, định hướng phát triển của doanh nghiệp bảo hiểm. Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên tương tự với điều kiện, thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, đầu tư ra nước ngoài

Điều kiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hồ sơ đề nghị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên đối với DN bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); chuyên gia tính toán

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc), chuyên gia tính toán là các bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp bảo hiểm, làm nhiệm vụ quản lý các công việc thường ngà hoặc trực tiếp cần quản lý của doanh nghiệp. Khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, các chủ thể này cũng phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản để được nắm giữ các chức vụ này. Vì vậy, khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc), chuyên gia tính toán cần có sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Những thay đổi được chấp thuận sau khi doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook