Những điều kiện đáp ứng được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Những điều kiện đáp ứng được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Những điều kiện đáp ứng được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới được cung cấp bởi cá nhân, tổ chức nước ngoài, bao gồm các hoạt động:

– Tư vấn bảo hiểm

– Đánh giá rủi ro bảo hiểm

– Tính toán bảo hiểm

– Giám định tổn thất

– Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới không phải dịch vụ bảo hiểm qua biên giới nên điều kiện để thực hiện dịch vụ này cũng không quá khắt khe như điều thực hiện dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.

Điều kiện để cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới tại việt nam

Căn cứ Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 93b Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới phải có đủ các điều kiện sau:

Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Người từ đủ 18 tuổi trở lên là người trưởng thành, được mặc định xác định là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (nếu không có các yếu tố chứng minh người này là người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ).

Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là đủ tuổi và có khả năng nhận thức và điều kiện hành vi đầy đủ, không bị Tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự (do mắc các bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác dẫn đến không thể nhận thức và điều khiển hành vi), không bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự (do nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản)

Có giấy tờ chứng minh trình độ học vấn chuyên ngành bảo hiểm

Cá nhân thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

Trong trường hợp không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có cả 02 văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác

+ Chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp.

Các văn bằng, chứng chỉ trên phải được cấp một cách đúng quy trình, hợp pháp, bởi cơ sở giáo dục đủ thẩm quyền cấp.

Những điều kiện đáp ứng được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Điều kiện để tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 93b Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải thỏa mãn 02 điều kiện sau:

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới phải đáp ứng một số điều kiện nhất định

Như vậy, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới phải đáp ứng một số điều kiện sau:

– Có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp

– Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Ngoài ra, đối với một số cá nhân thực hiện các nghiệp vụ khác nhau thì còn phải đáp ứng thêm các điều kiện khác như:

– Cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tuân thủ pháp luật, đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về hành nghề tính toán bảo hiểm, tư cách thành viên của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế, nhằm đảm bảo an toàn, minh bạch trong hoạt động này.

– Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giám định viên theo pháp luật về thương mại

Đối với từng hoạt động, nghiệp vụ có điều kiện, ngoài các chung để thực hiện dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thì các cá nhân của tổ chức cũng phải đảm bảo các điều kiện về nghiệp vụ chuyên môn khi thực hiện các hoạt động này.

Về cơ bản, các cá nhân, tổ chức nước ngoài thỏa mãn điều kiện để được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thì đều thỏa mãn các điều kiện để cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp

Pháp nhân là tổ chức có đầy đủ các điều kiện sau:

– Được thành lập đúng theo quy định của pháp luật

– Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình

– Có cơ cấu tổ chức

– Nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

Theo đó, một trong các điều kiện để tổ chức là pháp nhân cũng là việc tổ chức được thành lập và hoạt động một cách hợp pháp. Để chứng minh tổ chức thành lập và hoạt động hợp pháp, tổ chức này phải có Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và Giấy phép này chưa hết hạn.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Những điều kiện đáp ứng được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook