Những điều cần biết về hợp đồng gia công năm 2022

hợp đồng gia công

Cùng với sự phát triển của kinh tế, mở cửa thị trường, hoạt động gia công hàng hóa ngày càng được chú trọng. Việc thuê, đặt gia công hàng hóa được thực hiện thông qua hợp đồng gia công. Trong bài viết dưới đây, Luật Nam Sơn sẽ cung cấp những vấn đề có liên quan đến hợp đồng gia công.

hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là gì? 

Theo quy định tại Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng gia công là văn bản trong đó ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công. Còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Về đối tượng của hợp đồng gia công, theo Điều 543 Bộ luật Dân sự 2015, đối tượng hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

– Hợp đồng gia công cơ khí;

– Hợp đồng gia công hàng hóa;

– Hợp đồng gia công may mặc;

– Hợp đồng gia công phần mềm…

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

* Nghĩa vụ của bên đặt gia công:

Nghĩa vụ của bên đặt gia công được quy định cụ thể tại Điều 544 BLDS, bao gồm những nghĩa vụ sau đây:
– Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.

– Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.

– Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.

*Quyền lợi của bên đặt gia công:

– Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

– Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

– Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Các quyền chính đáng mà bên đặt gia công được hưởng quy định rõ ràng tại Điều 545 BLDS như sau:

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

* Nghĩa vụ của bên nhận gia công

Các nghĩa vụ mà bên nhận gia công được quy định cụ thể hóa tại Điều 546 BLDS 2015 như sau:

– Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.

– Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.

– Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

– Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.

– Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

– Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

* Quyền của bên nhận gia công

Quyền lợi bên nhận gia công được hưởng theo quy định tại Điều 547 BLDS bao gồm:

– Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

– Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.

– Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận

Các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công

Theo quy định tại Điều 551 Bộ luật dân sự, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công được coi là hợp pháp trong các trường hợp sau:

– Trường hợp nhận thấy việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, các bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo biết cho bên kia trước một thời gian hợp lý;

– Trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng là bên đặt gia công thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công

– Thời điểm trước khi giao sản phẩm cho bên đặt gia công, bên nào là chủ sở hữu nguyên vật liệu thì phải chịu rủi ro đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

–  Trong thời gian bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm,  kể cả trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên nhận gia công thì bên đặt gia công sẽ phải chịu rủi ro có thể xảy ra trong thời gian chậm nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm mà có rủi ro đối với sản phẩm gia công thì phải bồi thường thiệt hại.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Những điều cần biết về hợp đồng gia công năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook