Những danh hiệu thi đua năm 2023

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài

Những danh hiệu thi đua
Thi đua, khen thưởng là một bộ phận  quan trọng của đời sống xã hội, là động lực  phát triển kinh tế – xã hội bền vững và thúc đẩy bảo vệ hệ thống chính trị – xã hội. Phong trào noi gương khen thưởng  cá nhân, tập thể  rất phổ biến, hầu hết các cơ sở, tổ chức đều thực hiện phong trào này. Vậy nguyên tắc xét thi đua và đề nghị được quy định như thế nào?

Những danh hiệu thi đua

Căn cứ pháp lý

– Luật số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thi đua khen thưởng sau đây gọi tắt là Luật Thi đua khen thưởng 2003.

– Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Đối tượng áp dụng

Theo Điều 2 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 quy định, đối tượng áp dụng của Luật này như sau:

Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Theo đó, Luật Thi đua khen thưởng áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài có hoạt động thi đua và được khen thưởng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những danh hiệu thi đua

Nguyên tắc thi đua

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoản 1 Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 quy định nguyên tắc thi đua gồm:

– Tự nguyện, tự giác, công khai;

– Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Việc thi đua được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác và công khai, ngoài ra thi đua cần thực hiên dựa trên nguyên tắc đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Khái quát chung

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

Những danh hiệu thi đua

Danh hiệu thi đua

Căn cứ vào Điều 7 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 quy định danh hiệu thi đua gồm:

Thứ nhất: Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;

Cá nhân là con người cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và tồn tại trong một tập thể hoặc trong một cộng đồng xã hội. Dưới góc độ pháp lý cá nhân được xem như một thực thể, một chủ thể của quan hệ pháp luật. Ví dụ như danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến si thi đua cơ sở,….

Thứ hai: Danh hiệu thi đua đối với tập thể;

Tập thể được hiểu là nhóm chính thức có tổ chức cao, thống nhất, thực hiện mục đích chung, phù hợp với lợi ích xã hội. Tập thể luôn phù hợp lợi ích cá nhân và lợi ích chung ( lợi ích tập thể và lợi ích xã hội). Ví dụ danh hiệu tập thể như: tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc,…

Thứ ba: Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.

Hộ gia đình chính là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình và đang chung sống trong một gia đình với nhau. Ví dụ danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình như: Gia đình văn hóa,…..

Việc trao danh hiệu tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Những danh hiệu thi đua

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook