Nhiệm vụ hội người cao tuổi Việt Nam năm 2022

Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, trình tự và thủ tục

Nhiệm vụ hội người cao tuổi Việt Nam

Nhiệm vụ hội người cao tuổi Việt Nam

Người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 2 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

“Điều 2. Người cao tuổi

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.”

Theo đó, người cao tuổi theo pháp luật về người cao tuổi, được xác định là:

– Công dân Việt Nam: Người mang quốc tịch Việt Nam (dựa vào huyết thống và hoạt động nhập quốc tịch)

– Người từ đủ 60 tuổi trở lên: Người đã qua sinh nhật lần thứ 60.

Ví dụ: Một người sinh ngày 20/11/1961 thì ngày 20/11/2021 người này đủ 60 tuổi.

Khái niệm hội người cao tuổi việt nam

Căn cứ Điều 25 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam.

Do đó:

– Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức được một nhóm các chủ thể trong xã hội thành lập và hoạt động để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của các thành viên của tổ chức. Ở đây, các thành viên của Hội người cao tuổi có một điểm chung thống nhất, là những người cao tuổi. Những người này từ đủ 60 tuổi trở lên, là một nhóm người quan trọng trong xã hội (chiếm tỷ lệ tương đối cao sau người trưởng thành và trẻ em).

– Các hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam đều hướng đến đối tượng là người cao tuổi, bao gồm các hoạt động hỗ trợ phát huy khả năng của người cao tuổi, những hoạt động hướng tới nâng cao giá trị tinh thần, thể chất của người cao tuổi, cũng như đảm bảo các vấn đề sức khỏe, tinh thần của người cao tuổi.

– Hội người cao tuổi Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện (thành viên tự nguyện tham gia và có thể tự nguyện rời khỏi Hội, đồng thời tự nguyện thực hiện theo các nguyên tắc, điều lệ của Hội khi đã tham gia Hội), theo Hiến pháp, pháp luật (do Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội được thành lập hợp pháp dưới sự quản lý của Nhà nước) và Điều lệ Hội (là các nguyên tắc, quy chuẩn chung mà những người tham gia trở thành thành viên của Hội người cao tuổi Việt Nam phải thực hiện).

Nhiệm vụ hội người cao tuổi Việt Nam

Nhiệm vụ của hội người cao tuổi việt nam

Căn cứ Điều 27 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, nhiệm vụ của Hội người cao tuổi là:

– Tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội người cao tuổi, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Hội người cao tuổi Việt Nam phải đảm bảo các cá nhân tham gia vào tổ chức được phát huy hết khả năng của người cao tuổi thông qua các hoạt động kết nối thế hệ (giữa người cao tuổi và người trẻ) để người cao tuổi có thể truyền dạy được các kinh nghiệm, nếp sống văn minh, văn hóa, tư tưởng chính trị, và các giá trị tinh thần khác đến với các thế hệ sau.

Các hoạt động tập hợp người cao tuổi vừa để giúp người cao tuổi phát huy vai trò trong xã hội, vừa giúp các chủ thể này có không gian duy trì thể chất, tinh thần và nguồn gắn kết trong xã hội.

– Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi:

tổ chức xã hội đại diện cho người cao tuổi, Hội người cao tuổi Việt Nam là một trong các chủ thể có nhiệm vụ thúc đẩy các cá nhân trong xã hội thực hiện nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng đối với người cao tuổi trong gia đình, dựa trên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ.

Đồng thời, Hội người cao tuổi Việt Nam phải cùng với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong xã hội thực hiện phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi ngay cả khi không có nghĩa vụ phụng dưỡng.

– Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của người cao tuổi để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi, từ những chủ thể có nhiều kiến thức, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc. Từ đó xác định xu hướng phát triển của xã hội, cũng như đánh giá các tiêu chuẩn trong quá trình hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi:

Người cao tuổi cũng có các quyền, lợi ích hợp pháp riêng như quyền được chăm sóc, phụng dưỡng, quyền được lựa chọn cơ sở chăm sóc người cao tuổi, quyền được lựa chọn nơi ở,… Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức đại diện cho người cao tuổi, phải giúp các chủ thể quản lý Nhà nước đảm bảo lợi ích của người cao tuổi, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người cao tuổi.

– Đại diện cho người cao tuổi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích của người cao tuổi và của Tổ quốc:

Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội đại diện cho người cao tuổi tại Việt Nam, do đó, kể cả đối với các hoạt động giao lưu quốc tế, đối ngoại nhân dân thì Hội người cao tuổi Việt Nam cũng là tổ chức đại diện, là tiếng nói của người cao tuổi tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động đối thoại, bàn luận, vì lợi ích của người cao tuổi và vì Tổ quốc.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nhiệm vụ hội người cao tuổi Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook