Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội năm 2022 (Phần 4)

Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, trình tự và thủ tục

Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội (Phần 4)

Theo Điều 7 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, cơ sở trợ giúp xã hội gồm 17 nhiệm vụ khác nhau, mỗi nhiệm vụ thể hiện tính chất, nhóm đối tượng mà cơ sở trợ giúp xã hội phục vụ.

Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội (Phần 4)

Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi cơ sở trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống

Các đối tượng đang được chăm sóc trong cơ sở phúc lợi xã hội có thể thoát khỏi các tình huống bảo trợ xã hội nếu họ không còn đáp ứng các yêu cầu để được bảo trợ xã hội (tự túc, có việc làm hoặc nhu cầu được chăm sóc) tăng lên. bảo vệ khỏi chúng).

Những người này có thể tự nguyện rời khỏi các dịch vụ xã hội, hoặc họ có thể phải rời khỏi các dịch vụ xã hội (vì họ không còn đủ điều kiện để được chăm sóc xã hội). Các cơ quan phúc lợi xã hội làm việc với chính quyền địa phương và các tổ chức để giúp những người này tái hòa nhập cộng đồng và tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống.

Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật

Do là pháp nhân, cơ sở trợ giúp xã hội phải thực hiện quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật. Theo đó, cơ sở trợ giúp xã hội phải đảm bảo các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ tài sản đối với các chủ thể có liên quan, có quan hệ pháp luật với cơ sở trợ giúp xã hội.

Ví dụ: Người lao động của cơ sở trợ giúp xã hội phải được trả lương, được làm việc theo số giờ làm việc, nghỉ ngơi phù hợp theo quy định của pháp luật về lao động.

Viên chức, công chức phải được cơ sở trợ giúp xã hội trả lương, được làm việc theo số giờ làm việc, nghỉ ngơi phù hợp theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về công chức, viên chức.

Các đối tượng này cũng là các đối tượng chịu sự quản lý của cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở trợ giúp xã hội với tư cách người sử dụng lao động), và phải thực hiện các nghĩa vụ của người lao động, công chức, viên chức, theo quy định của pháp luật, điều lệ của cơ sở, và được cơ sở trợ giúp xã hội quản lý, điều hành.

Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội (Phần 4)

Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của cơ sở

Các hoạt động đóng góp xã hội là các hoạt động có  đóng góp đáng kể cho xã hội. Tuy nhiên, các cơ sở phúc lợi xã hội cần phải có một lượng lớn kinh phí để thực hiện các hoạt động này. Việc tổ chức vận động, tiếp nhận  hỗ trợ tài chính, hiện vật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  trong và ngoài nước  để thực hiện các hoạt động của cơ quan sẽ giảm áp lực  tài chính, duy trì bảo trợ xã hội, giúp nâng cao năng lực của các cơ quan dịch vụ xã hội đảm bảo mục tiêu đề ra .

Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định

Các cấp có thẩm quyền quyết định một số nhiệm vụ, dịch vụ mà cơ sở trợ giúp xã hội có thể, có khả năng thực hiện trong một số trường hợp, tình huống nhất định như các trường hợp thiên tai, địch họa, dịch bệnh,… đòi hỏi sự giúp đỡ của cơ sở trợ giúp xã hội đối với không chỉ các đối tượng bảo trợ xã hội mà còn các đối tượng tương tự khác.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội (Phần 4)

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook