Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội năm 2022 (Phần 3)

Quy định về nội dung của bản cáo trạng

Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội (Phần 3)

Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội (Phần 3)

Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội

Dịch vụ công tác xã hội là dịch vụ cung cấp các điều kiện cơ bản, trợ giúp thoát khỏi tình trạng nguy hiểm cho các cá nhân, tổ chức thuộc nhóm người bảo trợ xã hội, người yếu thế trong xã hội được hưởng.

Ví dụ: Chị H.T.N ở TP. Đồng Hới bị chồng bạo hành nhiều lần trong thời gian dài. Tiếp nhận thông tin từ Tổng đài hỗ trợ dịch vụ CTXH Quảng Bình (18009293), Trung tâm BTXH tỉnh đã cử cán bộ CTXH liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương và gia đình để kịp thời hỗ trợ cho chị N (Theo Dịch vụ công tác xã hội: Điểm tựa cho người yếu thế – Báo Quảng Bình)

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi

Các biện pháp phòng ngừa không chỉ được thực hiện bởi cơ sở trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, cơ sở trợ giúp xã hội có thể huy động các chủ thể khác trong xã hội thực hiện các biện pháp này, cũng có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi xác định được các đối tượng có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi. Theo đó, các biện pháp phòng ngừa bao gồm:

– Các biện pháp được thực hiện bởi các chủ thể do cơ sở trợ giúp xã hội huy động

– Các biện pháp từ chính cơ sở trợ giúp xã hội

– Các biện pháp được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội (Phần 3)

Phát triển cộng đồng

Hoạt động phát triển cộng đồng bao gồm các hoạt động sau:

– Liên hệ với các cá nhân và chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ  cộng đồng: Các cơ quan dịch vụ xã hội cần tránh gây bất lợi cho xã hội từ các hoạt động thống kê, điều tra, giám sát. Các cơ quan và tổ chức có thể xác định các điều kiện của cộng đồng địa phương và phát triển các kế hoạch hỗ trợ  cộng đồng.

– Đề xuất hướng dẫn với cơ quan có thẩm quyền: Vì các cơ sở phúc lợi xã hội là cơ sở chăm sóc cho một nhóm người thuộc diện bảo trợ xã hội, nên có thể đề xuất hướng dẫn đối với nhóm người và cơ quan này với cơ quan có thẩm quyền .

– Xây dựng mạng lưới nhân viên xã hội và tình nguyện viên: Các cơ quan trợ giúp xã hội, ngoài việc thuê nhân công (tạo ra mạng lưới nhân viên  xã hội đặc biệt làm việc trong cơ sở), cũng nên đảm nhận các công việc hỗ trợ xã hội. Các tổ chức và đối tượng bảo trợ xã hội còn có thể huy động các tình nguyện viên thực hiện các công việc hỗ trợ cơ sở trợ giúp xã hội, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức

Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức trong xã hội về trách nhiệm, ý nghĩa của hoạt động chăm sóc, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng yếu thế trong xã hội hoặc các đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp. Hoạt động truyền thông, nâng cao ý thức này giúp:

– Cung cấp các hiểu biết về các đối tượng này để các đối tượng này được phát hiện, hỗ trợ bởi các cá nhân, tổ chức trong xã hội và được đưa đến chăm sóc, hỗ trợ tại các cơ sở trợ giúp xã hội

– Nâng cao ý thức về chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội

– Giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng yếu thế trong xã hội hoặc các đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp tiếp cận được với các chủ thể có nhu cầu giúp đỡ, hỗ trợ cho các đối tượng này (như cơ sở lao động, tổ chức từ thiện,…).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội (Phần 3)

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook