Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia là gì?

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia là gì?

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia là gì? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia là gì?

Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia bao gồm những ai?

Căn cứ theo Điều 12 Luật Phòng, chống khủng bố 2013 quy định về ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố như sau:

 “Điều 12. Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố

1. Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh và có đơn vị tham mưu, giúp việc.

3. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của bộ, ngành.”

Đồng thời, điều này được hướng dẫn cụ thể bởi Điều 3 Nghị định 07/2014/NĐ-CP có quy định về ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia như sau:

“Điều 3. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia là cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố trong phạm vi cả nước.

Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách gọi là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

2. Thành phần của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia gồm:

– Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban;

– Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban;

– Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

– Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thành viên;

– Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

– Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

– Bộ trưởng Bộ Y tế, Thành viên;

– Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên;

– Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

– Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác an ninh, Thành viên thường trực;

– Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thành viên.

3. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định bổ sung thành viên là Bộ trưởng hoặc cán bộ cấp cao khác tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo.”

Như vậy, thành phần Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia được quy định như trên.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia là gì?

Căn cứ theo Điều 13 Luật Phòng, chống khủng bố 2013 quy định về ban chỉ đạo phòng chống khủng bố như sau:

“Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố

1. Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động phòng, chống khủng bố trong phạm vi cả nước;

b) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, triển khai phối hợp liên ngành thực hiện công tác phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố;

c) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về công tác phòng, chống khủng bố.

…”

Tại Điều 6 Nghị định 07/2014/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia như sau:

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Phòng, chống khủng bố 2013.

– Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác phòng, chống khủng bố.

– Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành phương án xử lý các tình huống khủng bố, cơ chế chỉ đạo, chỉ huy xử lý các tình huống khủng bố.

– Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vụ khủng bố trong trường hợp phải ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp.

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, khi có khủng bố xảy ra, Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia phải tiến hành thực hiện các nhiệm vụ trên.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia là gì? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook