Quy định về nhập hoặc tách vụ án hình sự để điều tra theo quy định Bộ Luật tố tụng hình sự 2015

nhap-tach-vu-an-hinh-su

Quy định về nhập hoặc tách vụ án hình sự để điều tra theo quy định Bộ Luật tố tụng hình sự 2015

nhap-tach-vu-an-hinh-su

Nhập vụ án hình sự:

Theo quy định tại Điều 170 BLTTHS 2015 quy định về việc nhập vụ án hình sự như sau:

“1. Cơ quan điều tra có thể nhập để tiến hành điều tra theo thẩm quyền trong cùng một vụ án khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Bị can phạm nhiều tội;

b) Bị can phạm tội nhiều lần;

c) Nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có.

Do đó, nhập vụ án hình sự được thực hiện trong các trường hợp:

– Thứ nhất, bị can phạm nhiều tội. Đây là trường hợp bị can đã phạm vào hai tội trở lên, mỗi lần phạm tội đó bị khởi tố về một vụ án hình sự độc lập. Quá trình điều tra làm rõ có đủ chứng cứ chứng minh, Cơ quan điều tra có thể nhập vụ án hình sự hoặc các vụ án đó vào thành một để tiến hàng điều tra.

– Thứ hai, bị can phạm tội nhiều lần.

– Thứ ba, nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm. Việc nhập vụ án để điều tra chỉ khi cùng một lúc chưa làm rõ được hết việc phạm tội của các bị can này ở các lần khác nhau về một tội phạm, sau đó mới xác minh, làm rõ được. Mỗi lần phạm tội của các bị can, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự độc lập

Tách vụ án hình sự:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 170 BLTTHS 2015 quy định về việc tách vụ án hình sự như sau: “Cơ quan điều tra chỉ được tách vụ án trong trường hợp cần thiết khi không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm và nếu việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án.”

Tách vụ án hình sự để điều tra được hiểu là phân chia vụ án hình sự ra thành hai vụ án trở lên để tiến hành điều tra. Thực tế cho thấy Cơ quan điều tra chỉ tách vụ án khi trong một vụ có nhiều tội phạm được thực hiện, tội phạm xảy ra trong khoảng thời gian dài, nếu để trong cùng một vụ án mà điều tra, xử lý sẽ mất thời gian và không đảm bảo yêu cầu về thời hạn điều tra vụ án và việc tách vụ án này ra các vụ án khác nhau để điều tra là cần thiết. Vì vậy, điều luật quy định chỉ tách vụ án hình sự để điều tra trong những trường hợp cần thiết khi không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm và nếu việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án.

Khoản 3 Điều luật quy định Cơ quan điều tra phải gửi quyết định nhập hoặc tách vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. Điều luật xác định mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc nhập hoặc tách vụ án hình sự. Trường hợp không đồng ý với quyết định nhập, tách vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền hủy bỏ các quyết định này nhưng phải nêu rõ lý do.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về vấn đề Nhập hoặc tách vụ án hình sự để điều tra theo quy định Bộ Luật tố tụng hình sự 2015. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook