Nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ thai sản thì được hưởng những chế độ gì?

Nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ thai sản thì được hưởng những chế độ gì?

Nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ thai sản thì được hưởng những chế độ gì? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ thai sản thì được hưởng những chế độ gì?

Người lao động nhận nuôi con nuôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

…”

Như vậy, người lao động khi nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được quyền hưởng chế độ thai sản.

Nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ thai sản thì được hưởng những chế độ gì?

Căn cứ Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 36. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.”

Như vậy, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng thì sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Tiền trợ cấp thai sản hàng tháng đối với người lao động nhận nuôi con nuôi được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, theo đó:

Tổng Mức trợ cấp hàng tháng  =  Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH  x Số tháng được nghỉ

Ví dụ: Tiền lương tháng đóng BHXH của bạn là 5.000.000 đồng/ tháng, bạn nhận nuôi con nuôi 2 tháng tuổi (tương ứng với bạn được nghỉ thai sản 4 tháng) thì mức trợ cấp bạn được nhận khi nhận nuôi con nuôi = 5.000.000 đồng x 4 = 20.000.000 đồng

Tuy nhiên, khi người lao động nữ không nghỉ thai sản trong thời gian được hưởng chế độ thai sản thì theo quy định Điều 11 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn như sau:

“Điều 11. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 36 của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần quy định tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, lao động nữ sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ thai sản thì được hưởng những chế độ gì? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook